Dosering met SLS-005 gaat binnenkort van start in het raam van het fase 2b/3 HEALEY ALS-onderzoekonderdeel

09-09-2021

12 augustus 2021

Seelos Therapeutics heeft aangekondigd dat het binnenkort start met de toediening van doses aan patiënten in het raam van het cruciale fase 2b/3 onderzoek naar zijn experimentele therapie SLS-005 (trehalose). Die is ontworpen om de klontering van eiwitten te voorkomen in cellen van volwassenen met amyotrofische laterale sclerose (ALS). De toediening gaat tegen eind september van start.
De studie maakt deel uit van het HEALEY ALS Platform Trial (NCT04297683), het eerste onderzoek naar ALS dat meerdere regimes tegelijk onderzoekt. Het gaat om de vijfde behandeling die gelijktijdig wordt onderzocht door deze studie. Door dit gelijktijdig onderzoek naar meerdere potentiële therapieën wil men het ontwikkelingsproces van de meest belovende middelen versnellen tegen een lagere kostprijs.

HEALEY wordt geleid door de Harvard Medical School aan het Massachusetts General Hospital en rekruteert volwassenen met sporadische en familiale ALS in meer dan 50 onderzoeksites in de VS.
SLS-005 wordt rechtstreeks in de bloedbaan ingespoten en bestaat uit de natuurlijke en autofagie bevorderende suikermolecule trehalose, die voorkomt in planten, schimmels en bacteriën. Autofagie is het proces waarbij cellen oude of beschadigde eiwitten en componenten die ze niet langer nodig hebben afbreken en recycleren, om zo de potentieel toxische opstapeling ervan te voorkomen.
ALS wordt gekenmerkt door de toxische ophoping in zenuwcellen van verscheidene eiwitten, zoals TDP-43 en SOD1. Dit leidt tot schade en afsterven. Preklinische studies hebben aangetoond dat SLS-005 deze eiwitten helpt op te ruimen. Op die manier wordt de voortgang van ALS afgeremd en behouden de motorneuronen en spiervezels hun omvang.

Bovendien kan SLS-005 heendringen door de bloed-hersenbarrière — het zeer selectieve vlies dat belet dat circulerende microben en potentieel schadelijke moleculen doordringen tot het centrale zenuwstelsel (CZS; hersenen en ruggenmerg). Deze barrière vormt een gangbaar obstakel bij therapieën die zich op het CZS richten.
De therapie kreeg een weesgeneesmiddelentoewijzing in de VS en de EU. Op die manier wil men de ontwikkeling van SLS-005 versnellen dankzij financiële incentives, regelgevende ondersteuning en marktexclusiviteit gedurende zeven jaar in de VS en 10 jaar in Europa, na goedkeuring.

Eind vorig jaar kondigde Seelos aan dat het fase 2b/3 onderzoek van SLS-005 deel zou gaan uitmaken van de HEALEY-platformstudie, die in augustus 2020 begon met de toediening van doses van haar drie experimentele therapieën.
Het betreft de volgende behandelingen: zilucoplan van UCB (NCT04436497), verdiperstat van Biohaven Pharmaceuticals (NCT04436510), en CNM-Au8 van Clene Nanomedicine (NCT04414345).
Ook pridopidine van Prilenia Therapeutics werd toegevoegd aan de lijst van experimentele regimes die werden onderzocht in het platformonderzoek (NCT04615923). De eerste patiënt voor deze groep werd gerekruteerd in januari.
In elk onderdeel van HEALEY worden 160 patiënten willekeurig toegewezen aan de behandeling in onderzoeksfase (120 patiënten) of een placebo (40 patiënten) en dit gedurende 24 weken (ongeveer zes maanden). De placebogroep zal deel uitmaken van alle regimes, om de onderzoeksgegevens te versterken.

Het hoofddoel is na te gaan in welke mate de therapie de ziektevoortgang effectief kan vertragen. De maatstaf hiervoor is de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS. Tot de secundaire doelen behoren de veiligheid, de veranderingen in de longfunctie en spierkracht, en de overlevingsduur.

Naar aanleiding van de halfjaarlijkse zakelijke en klinische update die de aankondiging van de patiëntdoseringsplannen voor SLS-005 omvatte, merkte Raj Mehra PhD, voorzitter en CEO van Seelos, op dat de onderneming een patent heeft gekregen van het Australian Patent Office dat de intraveneuze toediening van SLS-005 voor verscheidene neurodegeneratieve aandoeningen bestrijkt.
Mehra voegt hieraan toe dat Seelos verdergaat met de evaluatie van SLS-005 als potentiële behandeling voor nog andere aandoeningen.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: ALS News Today
 

Share