Een elektronische applicatie om calorie-inname op te volgen kan, volgens proefresultaten, nuttig zijn voor ALS patiënten

20-06-2019

DieetEen applicatie om het dieet te monitoren kan ALS patiënten ondersteunen bij het beheer van hun calorie-inname om zo hun gewicht te behouden en zelfs te verbeteren. Dit werd aan de hand van klinische testen aangetoond. 

De studie toonde ook aan dat voedingsadvies door een erkend diëtist, met of zonder ondersteuning van een elektronische gezondheidsapplicatie, het gewicht van ALS-patiënten niet significant verbetert in vergelijking met “standaardzorg”.

Resultaten van de EAT MORE klinische test (trial NCT02418546) werden in de studie “Nutritional counseling with or without mobile health technology: a randomized open-label standard-of-care-controlled trial in ALS” gerapporteerd en gepubliceerd in het tijdschrift BMC Neurology. ALS patiënten beginnen vaak gewicht te verliezen nog voordat de ziekte is gediagnosticeerd en dit omwille van verschillende factoren zoals dysfagie (moeite met slikken), depressie, verlies van eetlust, moeilijkheden om gebruiksvoorwerpen te manipuleren en een verhoogd energieverbruik.

Het is onduidelijk hoe lichaamsgewicht de snelheid van ziekteprogressie bij ALS-patiënten precies beïnvloedt. Er bestaan echter aanwijzingen dat de langetermijn evolutie van een ALS-patiënt samenhangt met zijn gewicht. Zo wordt matige obesitas in verband gebracht met een langzamere ziekteprogressie en langere overlevingsverwachting, terwijl gewichtsverlies in verband wordt gebracht met een snellere ziekteprogressie.

Op basis van deze bevindingen zochten onderzoekers naar methodes om ALS-patiënten te helpen hun lichaamsgewicht te verhogen, of om op zijn minst gewichtsverlies te voorkomen, en om zo betere algemene gezondheidsresultaten te bereiken.

Onderzoekers van het “Massachusetts General Hospital” hebben, met de steun van de ALS Association, de EAT MORE Fase 2-studie uitgevoerd om te evalueren hoe voedingsadvies, met of zonder elektronische monitoringstoepassing, kan helpen bij het behouden of verhogen van het lichaamsgewicht bij ALS-patiënten.

De studie, die zich wat betreft omvang beperkte tot het Centrum, schreef 80 volwassenen in die gediagnosticeerd waren met ALS en die gerandomiseerd voedingsadvies ontvingen van hun arts en verpleegkundige (standaardzorg), voedingsadvies ontvingen van een erkende diëtist bij elk hospitaalbezoek (persoonlijk), of voedingsadvies ontvingen van een erkende diëtist ondersteund door een monitoring-gezondheid (mHealth) applicatie.

Het doel van de studie was om patiënten 117,5 tot 235 kcal per dag extra te laten opnemen, afhankelijk van hun oorspronkelijke lichaamsgewicht en hun lichaamsgewichtsvoorgeschiedenis, en dit met als uiteindelijk doel om ongeveer 0,5-1 kg gewichtstoename per maand te verkrijgen.

Deelnemers aan de mHealth-groep wonnen aanvankelijk een gemiddelde van 0,3 kg na drie maanden, gevolgd door een verlies van 0,2 kg na zes maand. Deelnemers aan de persoonlijke voedingsadviesgroep verloren gemiddeld 0,1 kg en diegenen die standaardzorg ontvingen, verloren ongeveer 1 kg na zes maand. Deze verschillen tussen de groepen werden initieel niet als significant beschouwd.

Verdere analyse toonde aan dat, vergeleken met patiënten die standaardzorg kregen, de deelnemers die werden gemonitord met de mHealth-app 344 kcal meer per dag verbruikten, en dat diegenen in de persoonlijke voedingsadviesgroep gemiddeld 286 kcal meer per dag verbruikten.

Hoewel de studie oorspronkelijk niet werd ontworpen om ziekteprogressie te bepalen, vergeleek het team de progressie van patiënten op basis van de verschillende interventies.

Over het algemeen vertoonden de deelnemers met of zonder de mHealth-app een gemiddelde daling van 2,6 en 5,8 punten in de ALSFRS-R-schaal (die de ALS-progressie meet) na zes maanden, vergeleken met een verlies van 5,2 punten in de standaardzorggroep.

Verschillen in ALSFRS-R-scores tussen de groepen waren statistisch niet significant. Toch waren ze sterk gecorreleerd aan lichaamsgewichtsveranderingen, met "grotere gewichtstoename geassocieerd met tragere ziekteprogressiesnelheden", rapporteerden de onderzoekers.

Het team is van mening dat "voedingsadvies met frequente ondersteuning door een mobiele gezondheidsapp" patiënten kan helpen hun calorie-inname via voeding te verhogen.

"Het gebruik van een mHealth-app om de calorie-inname bij ALS te verhogen (...) moet algemeen beschikbaar worden gesteld voor mensen met ALS om hun lichaamsgewicht te helpen behouden," verklaarden ze.

 

Vertaling: ALS Liga: Walter

Bron: ALS News Today

Share