Episodisch geheugen en leerwaarden bij amyotrofische laterale sclerose zonder dementie

03-04-2019

Samenvatting

Bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) kunnen tekortkomingen van het geheugen primair of secundair zijn ten opzichte van uitvoerende disfunctie. We beoordeelden het episodische geheugen en de uitvoerende functie van niet-gedementeerde ALS-patiënten, waarbij we het episodisch geheugenprofiel en de leerwaarden van ALS-patiënten vergeleken met diegene van subjecten met milde cognitieve schade (MCS) en cognitief gezonde controlegevallen (GC). In een multidisciplinair tertiair centrum voor ALS rekruteerden we 72 niet-gedementeerde ALS-patiënten, 57 amnestische MCS'en (aMCS), 89 enkelvoudige niet-amnestische MCS'en met gecompromitteerde uitvoerende functies (disexecutieve MCS), en 190 GC's.

Ze werden gescreend met behulp van de Frontal Assessment Battery (Frontale Beoordelingsbatterij) en het Mini Mental State Examination (Mini Geestesgesteldheidsonderzoek). Episodische geheugenprestatie en leerwaarden werden getest met behulp van de Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT, Rey Auditieve Verbale Leertest). Episodische geheugendisfunctie (onmiddellijk herinneren) werd vastgesteld bij 14 ALS-patiënten (19,4%).

De ALS-groep vertoonde een lagere prestatiegraad dan de GC's voor onmiddellijk herinneren, zonder verschillen qua leerwaarde, en een betere prestatie dan aMCS-subjecten op alle RAVLT-waarden. Vergeleken met disexecutieve MCS-subjecten, vertoonden de ALS-patiënten enkel betere verbale leercapaciteiten. ALS-patiënten met uitvoerende disfunctie hadden een lagere score voor onmiddellijke en uitgestelde herinneringen, verbaal leren, en voorrangseffect dan ALS-patiënten zonder uitvoerende disfunctie. De onmiddellijke herinnering bij paren van diagnostische groepen verschilden op statistisch betekenisvolle wijze behalve voor de ALS/disexecutieve MCS-groepen. Bij ALS-patiënten bleken de episodische geheugenprestaties en leerwaarden beter te zijn dan bij aMCS-subjecten en gelijkaardig aan diegenen met disexecutieve MCS, wat ook secundaire functionele schade suggereert die te wijten is aan uitvoerende tekortkomingen.

 

Vertaling : Bart De Becker

Bron  : ScienceDirect

Share