De historiek van intensieve fysieke vrijetijdsactiviteit en de vroege aanvang van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Gegevens uit het Nationale ALS-register: 2010–2018

17-05-2021

Samenvatting

Achtergrond:
Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat intensieve fysieke activiteit (IFA) tijdens de puberteit en de vroege volwassenheid verband houdt met ALS. Het Nationale ALS-register (het register) verzamelt gegevens over de fysieke activiteit van mensen met ALS.

Doelstelling:
Het verband onderzoeken tussen IFA en het vroege intreden van ALS – wat we definiëren als een diagnose voor de leeftijd van 60 jaar – bij patiënten die zijn ingeschreven in het register. IFA werd gedefinieerd als het uitvoeren van dynamische oefeningen gedurende ten minste 10 minuten tijdens a sessie die leidt tot hevig zweten of een aanzienlijk snellere ademhaling of hartslag.

Methodes:
We voerden een transversale studie uit bij 5.463 ALS-patiënten met een IFA-historiek en 956 ALS-patiënten die nooit aan IFA hadden gedaan. De kenmerken van de patiënten werden verzameld via online vragenlijsten. Het ging over de volgende deelgebieden: demografisch, IFA-historiek gedurende de hele levensduur, en de initiële aanvang van de symptomen. We maakten gebruik van algemene lineaire modellering om de gemiddelde leeftijd bij de diagnose te schatten en betrouwbaarheidsintervallen van 95% te berekenen.

Resultaten:
Patiënten die rapporteerden dat ze ten minste matig aan IFA hadden gedaan (drie keer per week) tijdens hun vroege volwassenheid bleken meer risico te lopen op een diagnose met ALS die vroeger werd gesteld dan bij patiënten die niet aan een matige vorm IFA hadden gedaan (p < 0,0001). Nadat we de geboortedata hadden gecontroleerd, stelden we statistisch significante verbanden vast tussen diegenen die IFA rapporteerden tussen de leeftijden van 15 tot 24 en 25 tot 34 en een vroegere diagnose met ALS (respectievelijk p = 0,0009, p = 0,0144).

Conclusie:
Patiënten met ALS met een IFA-historiek voor hun 35ste liepen een significant hoger risico op een diagnose met ALS voor hun 60ste, vergeleken met ALS-patiënten die nooit intensieve inspanningen hadden gedaan. Er is verder onderzoek nodig naar het verband tussen IFA en een vroege aanvang van ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share