Inhibitie van HERV-K (HML-2) door antiretrovirale therapie bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose

08-03-2021

Belangrijkste punten
● Antiretrovirale combinatietherapie van 24 weken met abacavir, lamivudine en dolutegravir verlaagde de HERV-K (HML-2)-niveaus bij meeste ALS-patiënten.
● Na het stopzetten van de antiretrovirale geneesmiddelen stegen de HML-2-niveaus opnieuw.
● Deelnemers bij wie een antiviraal effect tegen HML-2 werd vastgesteld, vertoonden voor verschillende klinische parameters een tragere progressie.

Abstract
De reactivatie van het humaan endogeen retrovirus K (HERV-K), subtype HML-2, blijkt verband te houden met de pathofysiologie van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Het doel van dit onderzoek was de werkzaamheid van antiretrovirale therapie na te gaan bij het remmen van HML-2 bij ALS-patiënten, en een mogelijk verband te bepalen tussen veranderingen in HML-2-niveaus en de klinische resultaten. Wij onderzochten welk effect een antiretrovirale combinatietherapie van 24 weken met abacavir, lamivudine en dolutegravir had op de HML-2-niveaus bij 29 ALS-patiënten. De HML-2-niveaus daalden progressief gedurende 24 weken (P=0,001) en stegen opnieuw binnen een week na het stopzetten van de behandeling (P=0,02). Bij de meerderheid van de deelnemers (82 %), de zogenaamde "responders", waren de HML-2-niveaus in week 24 van de behandeling gedaald ten opzichte van de niveaus vóór de behandeling. Er werden verschillen in de evolutie van sommige klinische resultaten vastgesteld tussen responders en non-responders: de FVC daalde met 23,69 % (SE=1,34) bij de non-responders en met 12,71 % (SE=8,28) bij de responders. De NPI-score daalde met 91,95 % (SE=6,32) bij de non-responders en met 53,05 % (SE=10,06) bij de responders (P=0,01). Deelnemers bij wie een virologische respons op de behandeling werd waargenomen, vertoonden bijgevolg een tragere ziekteprogressie. Deze bevindingen versterken de mogelijke rol van HML-2 in het klinische ziekteverloop.

Grafisch abstract

 

Vertaling: Emilie Poissonnier

Bron: Journal of the Neurological Sciences

Share