Kan een machine gedachten lezen?

← ga terug naar Recente technologische ontwikkelingen

08-06-2016

Mensen met een motorneuronenziekte zoals ALS hebben moeite hun gedachten te verwoorden. Een wetenschapper aan de Universiteit van Californië in Berkeley wil dit euvel verhelpen met geavanceerde technologie.

Professor Robert Knight wil een machine ontwikkelen die gedachten kan communiceren via een elektronische luidspreker of een schrijfapparaat. Dit zou onmiddellijke hulp kunnen bieden aan mensen die binnen het spectrum van motorneuronenaandoeningen vallen. Een motorneuronziekte is één van vijf neurologische aandoeningen die selectief motorneuronen aantasten (motorneuronen zijn cellen die de vrijwillige spieren van het lichaam controleren). Deze aandoeningen zijn: amyotrofische laterale sclerose, primaire laterale sclerose, progressieve musculaire atrofie, progressieve bulbaire verlamming en pseudobulbaire verlamming.

Het concept van een machine die gedachten registreert en ze weergeeft via een spraaktoestel of een andere vorm van elektronische communicatie was lange tijd science fiction. Het is echter niet langer een vergezocht idee. Er bestaan nu al neuroprotheses die mensen in staat stellen een kunstmatige arm te controleren met hun gedachten.

Het is nog jaren wachten op een volledig operationele machine, maar recent nog werd succes geboekt. Het team van professor Knight is erin geslaagd een woord weer te geven dat iemand aan het denken was. Hij slaagde hierin door de hersenactiviteit te registreren en de hersengolven te interpreteren.

Dit sterke staaltje behelsde het decoderen van de elektrische activiteit in de temporale lob van de hersenen — de locatie van het gehoorsysteem. In een gesprek met de Daily Mail schetste professor Knight de volgende stappen: "De uitdaging bestaat er nu in begrijpelijke spraak te reproduceren aan de hand van directe hersenopnamen die worden uitgevoerd terwijl de testpersoon een woord bedenkt dat hij of zij wil uitspreken."

Het herkennen van één enkel woord heeft jaren onderzoek gevergd, waarbij hersengolven werden geanalyseerd met behulp van elektroden en werd geprobeerd de relatie te doorgronden tussen hersengolven, woorden en taalinterpretatie. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een volledig operationeel hersenimplantaat.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Digital Journal

Share