Maatregelen omtrent Corona-virus ter bescherming van ALS-patiënten

← ga terug naar Persberichten

12-03-2020

ALS-patiënten lopen extra risico

De ALS Liga heeft besloten om in het kader van de toenemende druk van het coronavirus enkele preventieve maatregelen te treffen. Vanaf vandaag worden alle rechtstreekse contacten met patiënten en mantelzorgers uitgesteld en dit tot nader order.

Deze maatregelen dienen ter bescherming van de resterende levenskwaliteit van ALS-patiënten en de continuïteit van hun zorgomkadering in de thuissituatie. Door een zwakke gezondheid en immuniteit kan de impact van een besmetting voor de ALS doelgroep levensbedreigend zijn; daarom wensen wij geen extra risico’s te nemen.

De zenuw-spierziekte ALS & ALS Liga
ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuwspierziekte waarbij de motorneuronen afsterven. Je kan ALS best omschrijven als een ziekte die je lichaam volledig lam legt vanaf de nek. Je kan niet meer kan bewegen, spreken, slikken en ademen & raakt gevangen in je eigen lichaam. De geestelijke en zintuiglijke vermogens blijven intact. Patiënten sterven gemiddeld 33 maanden na de diagnose, zonder hoop op genezing. Wereldwijd lijden ongeveer 400.000 mensen aan ALS: ALS treft ongeveer 6 tot 7 mensen op 100.000 en komt overal ter wereld voor. De meeste patiënten krijgen ALS rond hun 60 jaar, maar er zijn ook tieners met ALS. Mannen worden iets frequenter getroffen dan vrouwen. In België lijden continu 1.000 mensen aan ALS. Jaarlijks overlijden er meer dan 200 patiënten en komen er minstens evenveel bij.

ALS Liga België, een niet-gesubsidieerde vzw, tracht de laatste levensjaren van patiënten zo kwalitatief mogelijk te maken, door hen en hun naasten bij te staan op psychosociaal en administratief vlak, hulpmiddelen ter mobiliteit en communicatie uit te lenen, voor hun rechten op te komen bij de overheid, het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te financieren via het fonds A Cure for ALS en hen zorg op maat te verstrekken via het fonds MaMuze.

Voor meer informatie
persdienst@ALS.be
Evy Reviers, CEO : +32 (0) 495 44 67 82

Share