Marc De Loenen

← ga terug naar Getuigenissen pALS

Marc De Loenen, pionier van de mobiele mantelzorgwoning.

Eerder dit jaar getuigde ALS-patiënt Marc De Loenen in Terzake en het VTM-nieuws over de mobiele mantelzorgwoning.

Gedreven ondernemer

Marc, we kennen je als een gedreven ondernemer. In welke sector ben je actief en wat zijn je activiteiten?

Na een gemengde carrière van 25 jaar als leraar en ondernemer, heb ik samen met mijn vrouw onze zaak “Het Tafeltje Rond” uitgebouwd tot een ijzerwinkel die de re­ferentie is voor deur- en meubelbeslag. Ik was, ben verantwoordelijk voor adminis­tratie, HR management en financiën.

Mobiele mantelzorgwoning

De mobiele mantelzorgwoning is een relatief nieuw begrip in de zorg. Wat houdt het precies in?

Het is een zorgunit bestaande uit een slaapkamer en een aangepaste badka­mer met toilet en inrijdouche en onder rijdbare lavabo. Het geheel is aange­bouwd aan de woning zodat de transfers tot een minimum beperkt zijn. Het werd volledig afgewerkt en met een kraan ge­plaatst.

Het concept is al even ingeburgerd in Nederland en bereikt nu ook ons land. Hoe ben je er mee in contact gekomen?

Via een klant zijn we in contact gebracht met de firma SKILPOD. Zij maken units in massief hout, volledig geïsoleerd met afwerking naar keuze. Meestal als bureel, poolhouse of info desk. Het concept komt uit Finland, het hout werd daar ook aangekocht. Alhoewel het hun eerste zorgunit was is de samenwerking vlot verlopen, mede dankzij de ondersteuning van het toegankelijkheidsbureau in Has­selt. In Nederland is het toegelaten om zonder vergunning een zorgunit te plaat­sen aan de woning.

Skilpod heeft zich tot doel gesteld om deze units te kunnen aanbieden via een huurformule in de toekomst. Momenteel lopen er gesprekken met het ministerie van volksgezondheid.

Aanpassingen van de woning bren­gen doorgaans nogal wat adminis­tratieve beslommeringen met zich mee. Tot welke overheidsinstantie diende je je te richten? Is de proce­dure vlot en snel doorlopen? Kon je hiervoor financiële tussenkomst ge­nieten?

Eerst wilden we regulier bouwen maar deze vergunning liet lang op zich wach­ten, ongeveer 4 maanden.

Toen we uiteindelijk de vergunning had­den kwamen we in tijdnood en moest er een snelle oplossing komen. De stad was bereid de zorgunit te aanvaarden onder de norm bijbouw tot 40m². Hiervoor hebben we ons dossier erg goed moeten motiveren, wat voor een poolhouse mak­kelijker is.

Dit project is gerealiseerd op ongeveer 10 weken. Het VAPH heeft een subsidie verleend en deze procedure is erg vlot verlopen.

Draagt je mobiele mantelzorgwoning bij tot je levenskwaliteit als ALS-pati­ënt? Raad je lotgenoten deze woonunits aan?

Zonder deze unit hadden we ons huis, waar we slechts 2 jaar in woonden, moe­ten verkopen. Nu voldoet ze volledig aan mijn behoeften en kan in mijn vertrouwde omgeving blijven wonen.

Kreeg je veel reacties na je getui­genissen hierover in Terzake en het VTM-nieuws?

Heel veel mensen hebben het gezien en hebben hier zeer positief op gereageerd. Zelf vonden we de bijdrage van Terzake zelf zeer goed.

nvdr: De getuigenissen over de mobiele mantelzorgwoning van Marc in Terzake en het VTM-nieuws kan je herbekijken via: fb.com/ALSLiga (17 maart 2015).

 

Bron: ALS Liga-magazine 169 – juli, augustus, september 2015

Share