Metalen en ALS

05-07-2018

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een aandoening van het zenuwstelsel waarbij het ruggenmerg degenereert, wat leidt tot spierzwakte, progressieve spieratrofie en ademhalingsfalen. ALS is dodelijk binnen de 2 tot 5 jaar na de aanvang en er bestaat geen effectief geneesmiddel tegen de ziekte. Men heeft vastgesteld dat ALS zich steeds vaker voordoet. De oorzaak van de ruggenmergdegeneratie bij ALS en de daaruit voortvloeiende spieratrofie is onbekend, maar milieufactoren zouden volgens sommigen een rol kunnen spelen en er werden verhoogde concentraties van metalen met neurotoxische eigenschappen aangetroffen in het cerebrospinale vocht van mensen met ALS. Uitgebreide epidemiologische studies correleren lood met ALS en er werden al metaalgerelateerde geografische clusters van ALS beschreven. Delen van het ruggenmerg van ALS-patiënten vertonen verhoogde mangaanconcentraties en blootstelling van de ademhaling aan kwik lijkt te resulteren in opstapeling van kwik in het ruggenmerg. In dit hoofdstuk bespreken we in detail de rol van metalen bij neurodegeneratie en presenteren we mogelijke mechanismen voor neurotoxische metalen die bijdragen aan de pathogenese van ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Biometals in Neurodegenerative Diseases

Share