Minder risico op ALS door blootstelling aan exogene hormonen

01-11-2017

Orale contraceptiemiddelen zouden een beschermend effect kunnen hebben tegen het risico op ALS bij vrouwen.

Blootstelling aan exogene oestrogenen en progestagenen van orale contraceptiemiddelen (OCP's) is gekoppeld aan een verlaagd risico op amyotrofische laterale sclerose (ALS) bij vrouwen. Dat blijkt uit de resultaten van een geval-controlestudie die werd gepubliceerd in Neurology.

Onderzoekers evalueerden gegevens uit de Euro-MOTOR-studie om de invloed te bepalen van blootstelling aan exogene hormonen op de kans om ALS te krijgen. Patiënten uit Nederland, Ierland en 3 verschillende regio's in Italië werden gedurende 4 jaar gerekruteerd.

Gevallen van ALS (n=653) werden gematcht met gezonde controlegevallen (n=1217) op leeftijd (±5 jaar) en een gevalideerde vragenlijst legde de reproductieve geschiedenis, het gebruik van contraceptiemiddelen, de gynaecologische chirurgische geschiedenis en het gebruik van een hormoonvervangingstherapie (hormone replacement therapy (HRT)) van elke patiënt vast.

Volgens de bevindingen gebruikten de controlegevallen vaker OCP's dan ALS-patiënten (odds ratio [OR] 0,65; 95% CI, 0,51-0,84). Bovendien hadden patiënten die melding maakten van een geschiedenis van OCP-gebruik beduidend minder kans op het krijgen van ALS vergeleken met patiënten die geen OCP-gebruik meldden (OR 0,65; 95% CI, 0,51-0,84).

Er waren ook verlaagde kansen op ALS bij patiënten die OCP's begonnen te nemen op jongere leeftijd (OR 0,56; 95% CI, 0,41-0,77) en latere leeftijd (OR 0,74; 95% CI, 0,55-0,99) vergeleken met subjecten die nooit OCP's hadden genomen. Bovendien kwamen de onderzoekers tot de bevinding dat Nederlandse patiënten die gebruik maken van HRT minder kans maakten om ALS te krijgen (OR 0,57; 95% CI, 0,37-0,85) vergeleken met de patiënten uit de andere 2 landen.

De onderzoekers van de studie stelden vast dat de ratio's van OCP-gebruik beduidend verschilden naargelang de studiesites en dat de OCP- en HRT-formuleringen kunnen verschillen naargelang het land.

Ondanks de potentiële beperkingen van de geval-controlestudie suggereren de onderzoekers dat hun bevindingen "erop wijzen dat seksehormonen een belangrijke rol zouden kunnen spelen bij het moduleren van het risico op ALS".

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Neurology Advisor

Share