Mitofagie modulatie, een nieuwe speler in de wedloop tegen ALS

09-02-2021

Abstract

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een dodelijke neurodegeneratieve ziekte die gewoonlijk resulteert in ademhalingsverlamming met een interval van 2 tot 4 jaar. ALS vertoont een multifactoriële pathogenese met een onbekende etiologie, en heeft momenteel geen effectieve behandeling. De overgrote meerderheid van de patiënten vertoont eiwitaggregatie en een disfunctionele mitochondriale accumulatie in hun motoneuronen. Als gevolg hiervan kunnen autofagie- en mitofagie modulatoren interessante kandidaat-geneesmiddelen zijn die de belangrijkste pathologische kenmerken van de ziekte verzachten. Dit werk bespreekt het meest relevante bewijs dat mitofagiedefecten en ALS correleren, en bespreekt de mogelijkheid om mitofagie te beschouwen als een interessant doelwit in de zoektocht naar een effectieve behandeling voor ALS.

Mitophagy Modulation, a New Player in the Race against ALS

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: MDPI

Share