Muggen ziften ...

12-07-2016

Danny zit op een terrasje. Hij richt genietend zijn gezicht naar de warme zonnestralen en sluit zijn ogen. Een vroege mug cirkelt om zijn hoofd. Het beurtelings aanzwellende en afnemende gezoem irriteert hem mateloos. Danny haat muggen. Hij haat wespen, vliegen, hommels, bijen …
Als hij met zoekende ogen de mug probeert te volgen, ziet hij tot zijn schrik dat ze een plaats heeft gevonden op zijn blote linkerarm. Hij wacht berustend op de onvermijdelijke prik en de bijhorende jeuk.

De limonade in zijn glas wordt intussen lauw. Nochtans heeft hij dorst en strijkt zijn tong langs zijn droge lippen. Hij kijkt voortdurend in de richting van de cafédeur. Eindelijk, daar komt Mia terug. Ze aait even over zijn hoofd en steekt het rietje van de limonade tussen zijn lippen. Hij drinkt gulzig. Het bultje van de muggenbeet jeukt venijnig.

Zijn hersenen registeren de jeuk, de dorst, de warmte, maar Danny kan zich niet bewegen. De zenuwen die de spieren van zijn ledematen aansturen zijn afgestorven. Danny heeft ALS. Hij zit opgesloten in zijn eigen lichaam en is volledig afhankelijk van anderen.

In België alleen al zijn er 1000 mensen zoals Danny. Elk jaar komen en 200 bij. Elk jaar overlijden er ook ongeveer 200 want ALS slaat snel en genadeloos toe. Danny leeft al 37 jaar met ALS. Hij heeft dus geluk …

ALS is ongeneeslijk, onstopbaar en onomkeerbaar. Patiënten hebben een levensverwachting van drie tot vijf jaar na de diagnose.

Meer dan twintig jaar geleden richtte enkele ALS-patiënten en hun familie de ALS Liga op. De Liga verschaft patiënten informatie, leent gratis praktische hulpmiddelen uit en zamelt fondsen in voor wetenschappelijk onderzoek.

Dankzij zijn Mia kan Danny op een terrasje genieten van de zon, drinkt hij limonade met een rietje en worden muggen tijdig verjaagd.
Dankzij de ALS Liga zit Danny in een elektrische rolstoel en beschikt hij over gesofisticeerde en aangepaste communicatie-apparatuur.
Help mensen als Danny om menswaardig en comfortabel te leven en steun de ALS Liga.
Stort uw bijdrage op BE28 3850 6807 0320.

Els Van Camp

Share