Non-Invasieve beeldvorming kan cellulaire disfunctie meten bij ALS-patiënten

22-01-2021

Een nieuwe techniek voor magnetische-resonantie-spectroscopie kan accuraat meten hoe goed de mitochondria functioneren bij deze patiëntengroep, wat potentieel kan leiden tot meer effectieve therapieën.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een nieuwe techniek voor non-invasieve magnetische-resonantie-spectroscopie providers kan helpen te meten hoe goed nieuwe behandelingen werken bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS).

De vorm van magnetische-resonantie-spectroscopie die gekend is onder de specifieke naam 31-phosphorus kan meten hoe goed de mitochondria functioneren bij ALS-patiënten. Onderzoekers van het Sheffield Institute for Translational Neuroscience (SITraN) aan de Universiteit van Sheffield in het Verenigd Koninkrijk hebben getest hoe goed deze beeldvormingstechniek werkt en hun bevindingen verschenen in het nummer van 13 januari van Brain.

“In deze studie kwamen we tot de bevinding dat de fosfocreatine-niveaus in de hersenen tot een minimum waren gezakt in vergelijking met gezonde controlegevallen en in deze spier vonden we dat de niveaus van anorganische fosfaten waren gestegen bij de ALS-patiënten”, zegt dr. Matilde Sassani, de hoofdauteur van de studie, die in Sheffield ook onderzoek verricht naar neurodegeneratie. “Deze beide bevindingen stroken met de mitochondriale disfunctie die zich voordoet bij mensen met ALS.”

Omdat bestaand onderzoek aangeeft dat de mitochondriale functie is aangetast bij mensen met ALS, is een techniek die effectief en accuraat kan meten hoe goed dit werkt bij levende patiënten mogelijk cruciaal voor onderzoek naar behandelingen, zegt ze.

Voor deze studie gebruikten de onderzoekers de beeldvormingstechniek om de chemische componenten te meten die een sleutelrol vervullen in het energiemetabolisme van de cel. Ze testten dit bij ALS-patiënten en bij qua leeftijd en geslacht overeenstemmende gezonde controlegevallen. Hoewel de procedure sterk lijkt op een standaard MRI-onderzoek, stelt het proces de onderzoekers in staat een directe meting van de scheikundige componenten uit te voeren. Op die manier verkrijgen ze de gegevens die ze nodig hebben om een uitgebreid beeld uit te tekenen van de energiestatus van de patiënt.

Volgens een collega van Sassani – senior auteur dr. Thomas Jenkins, klinisch senior lector aan SITraN – kan deze nieuwe manier om de mitochondriale functie te beoordelen het pad effenen naar nieuwe, meer effectieve behandelingen voor ALS. Ze kan mogelijk meten hoe goed de medicatie inwerkt op de mitochondriale functie bij deze groep van patiënten.

“In labo’s in de hele wereld wordt gezocht naar behandelingen die de mitochondriale functie in stand kunnen houden bij gevallen van ALS”, zegt hij. “Dit non-invasieve instrument kan aantonen of geneesmiddelen die zich in de ontwikkelingsfase bevinden mitochondria succesvol als doelwit kiezen, wat een belangrijke stap vormt bij het selecteren van behandelingen voor klinisch onderzoek.”

Volgens de ploeg is er nog meer onderzoek nodig om te testen of deze beeldvormingstechniek kan worden toegepast op patiëntengroepen met andere neurodegeneratieve ziektes.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Diagnostic Imaging

Share