NMR-spectroscopieplatform met als doelwit de ontwikkeling van nieuwe therapeutische agenten

09-03-2017

INRS ontvangt meer dan 225.000 euro van het CFI en de overheid van Quebec

Institut National de la Recherche Scientifique - INRS (Nationaal Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek)

De implementatie van een nieuw nucleaire magnetische resonantie spectroscopieplatform (NMR) zal de professoren Nicolas Doucet en Steven LaPlante van het Centrum Armand-Frappier van het INRS-instituut voorzien van een krachtig nieuw instrument voor de uitvoering van een ambitieus onderzoeksprogramma dat nieuwe therapeutische moleculen moet identificeren. Dit nieuwe platform ontvangt fondsen van zowel het John R. Evans Toonaangeversfonds van de Canadese Stichting voor Innovatie als van de overheid van Quebec en zal de twee onderzoekers in staat stellen de rol van moleculaire bewegingen op atomaire schaal te exploreren in eiwit- en enzymfamilies die betrokken zijn bij amyotrofische laterale sclerose (ALS), diabetes, astma, hiv, auto-immuunziekte en kanker.

Doucet en LaPlante zullen hun parallelle expertise op het vlak van eiwit-NMR en het ontdekken van geneesmiddelen delen en de beschikking hebben over een 600 megahertz-NMR-spectrometer met hoge doorvoerscreeningmogelijkheden om de biomoleculaire interacties te karakteriseren tussen eiwitten en hun liganden. De opgedane kennis zal cruciaal zijn voor de op fragmenten gebaseerde ontdekking van geneesmiddelen (FGOG), een nieuwe farmaceutische benadering met als doel de ontwikkeling van doelgerichte en efficiëntere geneesmiddelen met minder neveneffecten.

Deze nieuwe onderzoeksmogelijkheid heeft het potentieel om een omwenteling teweeg te brengen in de praktijken van de geneesmiddelenontwikkeling en een nieuwe stimulans te geven aan de farmaceutische industrie in Quebec en heel Canada. Ze zal ook een unieke trainingsomgeving bieden voor hoogvaardig biotechnologisch personeel.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: EurekAlert!

Share