Een pilootstudie die T1-gewogen spier-MRI beoordeelt bij amyotrofische laterale sclerose (ALS)

11-03-2019

Samenvatting

De auteurs hadden als doel het bestuderen van de rol van T1-gewogen spier-MRI in de diagnostische fase van ALS, waarbij ze de beelden vergeleken van tien patiënten met die van negen gezonde controlegevallen (GC's) van dezelfde leeftijdsgroep. Alle deelnemers ondergingen een MRI van 68 spieren in de handen, de paraspinale regionen en de onderste ledematen; de beelden werden semikwantitatief van een score voorzien. Atrofie deed zich frequenter voor in de spieren van ALS-patiënten dan bij de GC's (p < 0,0001); vetachtige infiltratie was bijzonder uitgesproken in de iliopsoas (p = 0,046), de anterieure (p = 0,020) en de posterieure (p = 0,047) kuitspieren bij patiënten. Er deed zich volgens de bevindingen een trend tot overeenkomst voor tussen de MRI- en de klinische-EMG-data voor de eerste dorsale interosseus, de paraspinale en de tibiale anterieure spieren. Spier-T1-gewogen MRI kan ALS-patiënten onderscheiden van GC's voor specifieke gebieden (meer bepaald de benen). MRI-abnormaliteiten konden worden gevonden in de paucisymptomatische spinale spieren van patiënten met bulbaire aanvang. Spier-MRI kan een nuttig diagnostisch instrument zijn voor ALS, in het bijzonder voor spieren die moeilijk te onderzoeken zijn met klinische-EMG-methodes.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PubMed

Share