Psychologische interventies bij personen met Amyotrofische Laterale Sclerose: een een scoping review

25-08-2020

Abstract

Doel:
Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een ongeneeslijke snel progressieve neurodegeneratieve aandoening. ALS kan elk aspect van iemands leven aantasten en is geassocieerd met een breed gamma van psychologische moeilijkheden die kunnen optreden van voor de diagnose tot in de gevorderde stadia van de aandoening. Niettemin is er maar weinig onderzoek verricht naar psychologische interventies bij personen met ALS (pALS). Dit onderzoek had als doel om te zorgen voor het eerste literatuuroverzicht specifiek gericht op psychologische interventies bij ALS en om mogelijkheden te geven voor toekomstig onderzoek. 

Methode:
Een scoping review werd uitgevoerd over vijf grote databanken (PubMed, PsycINFO, CINAHL, Academic Search Ultimate, en Cochrane Library) tot 1 maart 2020. 

Resultaten:
Van een eerste resultaat van 1278 citaten werden 10 studies weerhouden voor het literatuuroverzicht. Dit betrof drie gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCTs), twee quasi-experimenten, drie ongecontroleerde pretest–post-test onderzoeksdesigns, één gevalsstudie, en één kwalitatieve secundaire analyse. De bestaande onderzoeken richtten zich op een beperkt aantal psychologische uitkomsten en hielden geen rekening met de plaats van ontstaan van ALS of met de graad van depressie/angst die reeds aanwezig was voor de interventie. Implicaties voor de klinische praktijk worden besproken met voorstellen voor toekomstig onderzoek. 

Conclusies:
De literatuur over psychologische interventies is nog steeds zeer spaars. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) en cognitieve gedragstherapie (CBT) die gebaseerd zijn op het stress-coping model zijn veelbelovend in gerandomiseerde gecontroleerde studies, maar vereisen verder onderzoek. De behoefte aan verdere ontwikkeling en onderzoek van psychologische interventies om het welzijn van pALS te verbeteren mag niet overschat worden, in het bijzonder omdat de strijd voor de ontdekking van een effectieve behandeling voor ALS verdergaat. 

 

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share