Radicava verhoogt overleving, aangetoond door een kleine ALS-studie

09-09-2021

(verkorte versie)

Langdurige behandeling met Radicava (edaravone) is over het algemeen veilig. Het verdubbelt bijna de overlevingstijd van een volwassenen die ALS heeft, in overeenstemming met een kleine real-life studie in Japan.

Deze gegevens dragen bij aan toenemend, gelimitteerd  bewijs die aantoont dat de therapie het leven van ALS-patiënten verlengt en het risico op overlijden vermindert, wat het therapeutische potentieel van Radicava hier nog meer benadrukt.

Uitgebreidere studies zijn volgens de onderzoekers nodig om overleving van deze therapie in een patiëntenpopulatie te bevestigen.

De studie, "Verbeterde overleving op lange termijn met edaravone-therapie bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose: een retrospectieve studie in een centrum in Japan", werd gepubliceerd in het tijdschrift Pharmaceuticals.

Nu evalueerden onderzoekers in Japan de langetermijnoverlevingsvoordelen van Radicava bij 45 ALS-patiënten (28 mannen en 17 vrouwen) die hun ziekenhuis voor het eerst bezochten tussen 2013 en 2018 en werden gevolgd tot december 2020.

In totaal werden 22 patiënten behandeld met Radicava voor een gemiddelde duur van 26,6 maanden, of iets meer dan twee jaar (spreiding, 2-64 maanden), terwijl 23 de therapie niet kregen en als controlegroep werden gebruikt.

De resultaten toonden aan dat met Radicava behandelde patiënten bijna twee keer langer leefden dan degenen die geen therapie kregen (mediaan 49 versus 25 maanden). Met name bleef dit overlevingsvoordeel significant na correctie voor mogelijke beïnvloedende factoren, zoals leeftijd bij aanvang, behandeling met riluzol en ernst van de ziekte bij het begin van de studie.

Gezien het kleine aantal patiënten dat in deze studie werd opgenomen, zijn grotere studies nodig om deze bevindingen te bevestigen en de overlevingseffecten van Radicava te vergelijken op basis van leeftijd en begin van optreden.

Dergelijke analyses zullen haalbaar zijn met gegevens van een lopend postmarketingonderzoek dat de vijf jaar durende veiligheid en effectiviteit van Radicava beoordeelt bij 700 ALS-patiënten die in Japan wonen.

 

Vertaling: Philippe Gosseries
Bron: ALS News Today

Share