Promotie: Risicofactoren voor ALS

16-06-2015

Aanstaande 16 juni zal arts-onderzoeker Meinie Seelen haar proefschrift over ALS verdedigen. Meinie Seelen heeft vier jaar lang onderzoek gedaan naar risicofactoren voor ALS op het ALS Centrum van het UMC Utrecht. Haar proefschrift is getiteld: ‘Risk factors for amyotrophic lateral sclerosis; lifestyle, environment and genetics’.

Het proefschrift beschrijft de invloed van leefstijlfactoren, omgevingsfactoren en genetische (erfelijke) factoren op het risico voor ALS.

Onder andere (herhaald) hoofdletsel, zoals hersenschuddingen, en een hoge mate van blootstelling aan uitlaatgassen via het beroep dan wel vanuit de woonomgeving worden beschreven als risicofactoren voor ALS. Het (matig) drinken van alcohol wordt beschreven als een beschermende factor die het risico op ALS verlaagt. Er is geen oorzakelijk verband gevonden tussen lichamelijke inspanning en het risico op ALS. Ook de afstand van de woning tot hoogspanningslijnen (elektromagnetische straling) bleek geen risicofactor voor ALS. Daarnaast wordt beschreven dat er waarschijnlijk een combinatie van meerdere genetische factoren (en leefstijl- en omgevingsfactoren) nodig is om ALS te ontwikkelen.

In het proefschrift zijn acht Engelstalige wetenschappelijke artikelen gebundeld, waarin het onderzoek naar de risicofactoren is beschreven. Meinie Seelen heeft hiermee, samen met haar collega’s van het ALS Centrum UMC Utrecht, een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over risicofactoren voor ALS. Deze kennis draagt bij aan het vinden van een oplossing voor deze vreselijke ziekte.

De resultaten in het proefschrift zijn uitkomsten van de PAN studie (Prospectieve ALS-studie Nederland). Dit is een grote doorlopende studie van het ALS Centrum. Deze studie is gestart op 1 januari 2006 en loopt door zo lang de oorzaak van ALS nog onduidelijk is. De PAN studie is mogelijk dankzij financiële steun van Stichting ALS Nederland.

Promotie

Promovendus: Meinie Seelen
Proefschrift: Risk factors for amyotrophic lateral sclerosis; lifestyle, environment and genetics

 

Bron: UMC Utrecht Hersencentrum

Share