Roken en amyotrofische laterale sclerose: een Mendeliaanse randomisatiestudie

28-02-2019

Samenvatting

In deze studie onderzochten we het potentiële causale effect van roken op amyotrofische laterale sclerose en dit met behulp van de Project MinE-data, waarbij 12.577 patiënten met amyotrofische laterale sclerose en 23.475 controlegevallen betrokken waren binnen het raamwerk van een Mendeliaanse randomisatie (MR). De MR-benadering heeft het potentieel het oorzakelijke verband te onderzoeken tussen een risicofactor en een ziekte, en vermijdt de verwarring en informatieafwijking die zich vaak voordoen in conventionele epidemiologische studies. We stelden vast dat rokers een hoger risico lopen op amyotrofische laterale sclerose vergeleken met mensen die nooit hebben gerookt. Onze studie levert dus bewijs voor een causaal verband tussen roken en amyotrofische laterale sclerose.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PubMed

Study Adds to Evidence that Smoking Increases Risk for ALS

Share