Sondevoeding bij Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS): Perspectief van patiënten en invloed op levenskwaliteit

26-10-2017

Deze aflevering besteedt speciale aandacht aan Suresh Kumar Chhetri (Preston MND Care and Research Centre, Department of Neurology, Royal Preston Hospital, Lancashire Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Preston, UK) die een onderzoek omschrijft met als doel te onderzoeken hoe patiënten sondevoeding en de invloed op de levenskwaliteit ervaren.

Het onderzoek bestond uit een prospectieve analyse (gebaseerd op een vragenlijst) van 21 ALS-patiënten die sondevoeding kregen. Ze werden telkens bevraagd na 3, 6 en 12 maanden na het plaatsen van de voedingstube. De deelnemers moesten vragen beantwoorden over hun levenskwaliteit.

Het onderzoek concentreerde zich op vier centrale thema's: (1) problemen bij sondevoeding (2) verbeterde levenskwaliteit (3) geen veranderde levenskwaliteit (4) verslechterde levenskwaliteit

Het onderzoek ontdekte dat de meeste deelnemers het belang van sondevoeding erkenden en ze als positief beschouwden.  De positieve invloed van sondevoeding is echter niet altijd zichtbaar tijdens de eerste maanden na het plaatsen van de voedingstube.

 

Vertaling: Hanna

Bron: SAGE

Share