Stratificatie van amyotrofische laterale sclerose patiënten: een crowdsourcing initiatief

12-04-2018

Abstract

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een fatale neurodegeneratieve ziekte met een sterk heterogeen klinisch beeld en een dringende behoefte aan betere stratificatie tools voor zowel de klinische ontwikkeling als de zorg. In deze studie gebruikten we een ‘crowdsourcing’ aanpak om het probleem van de stratificatie van ALS patiënten te bestuderen. De ‘DREAM Prize4Life ALS’ stratificatie uitdaging was een initiatief van crowdsourcing met gebruik van gegevens van > 10.000 patiënten uit afgeronde klinische studies en gegevens van 1479 ALS patiënten uit patiënten registers van de ALS gemeenschap. De deelnemers aan deze uitdaging gebruikten ‘machine learning’ en ‘clustering’ technieken om ALS progressie en overleving te voorspellen. Door de ontwikkeling van nieuwe benaderingen, waren de best presterende teams in staat om de uitkomsten van de ziekte beter te voorspellen dan de huidige beschikbare methoden. Tevens heeft de integratie van gegroepeerde componenten van de verschillende methoden geleid tot het ontstaan van afzonderlijke clusters waarover men het eens is geworden. Deze delen de patiënten in in vier groepen, elke groep met haar unieke voorspellers qua indeling. Deze analyse toont voor de eerste keer het potentieel aan van een crowdsourcing aanpak om onbekende patiënt subpopulaties te ontdekken en het inzicht en de therapeutische ontwikkeling van de ziekte te versnellen.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: bioRxiv 

Share