Studie van het Universitair Hospitaal van Tours over de metabolome lipidomica van het oogoppervlak bij ALS (LARMOMIQUE)

20-07-2021

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is de meest gangbare neurodegeneratieve ziekte van de motorneuronen. Er is momenteel geen diagnostische test voorhanden en er bestaat ook geen onderzoek dat de evolutie van deze pathologie kan voorspellen. De zoektocht naar diagnostische en prognostische biomerkers is dan ook essentieel om de grotendeels onbegrepen pathofysiologie van ALS te doorgronden en om te komen tot een beter klinisch beheer. Het oogoppervlak is samengesteld uit vloeibare elementen, tranen en cellen, en is een toegankelijke anatomisch-fysiologische entiteit die haar nut heeft bewezen bij de identificatie van biomerkers voor neurodegeneratieve ziektes zoals Parkinson en Alzheimer. Tot nog toe was er geen studie die het oogoppervlak heeft bestudeerd als biomerker voor ALS.

De procedure die kenmerkend is voor de studie bestaat uit het nemen van traan- en celstalen bij de rekrutering, 3 maanden na de rekrutering en 6 maanden na de rekrutering. De stalen worden afgenomen bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose en gezonde vrijwilligers.

De maatstaven voor de primaire resultaten van de studie ter diagnose en prognose van ALS zijn de metabolome en lipidome profielen in tranen en in de intracellulaire inhouden.

De maatstaven voor de secundaire resultaten zijn evolutie van de metabolieten en lipiden van het oogoppervlak tijdens het verloop van ALS.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: ClinicalTrials.gov; identifier NCT04953286
 

Share