Supplementair materiaal voor omgevings- en bezigheidsblootstellingen en Amyotrofische Laterale Sclerose in New England

02-02-2017

door Andrew A.S.Caller T.A.Tandan R.Duell E.J.Henegan P.L.Field N.C.Bradley W.G.Stommel E.W.

Achtergrond: Recente gegevens ondersteunen het concept dat potentieel modificeerbare blootstellingen verantwoordelijk zijn voor sporadische Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).

Doelstelling: De evaluatie van omgevings- en bezigheidsblootstellingen als risicofactoren voor sporadische ALS.

Methodes: We voerden een geval-controlestudie uit van ALS bij inwoners van New England in de VSA. De analyse vergeleek antwoorden op een vragenlijst van 295 patiënten met een bevestigde ALS-diagnose met die van 225 controlegevallen zonder neurodegeneratieve ziekte.

Resultaten: Zelf gerapporteerde job- of hobbygerelateerde blootstelling aan één of meerdere scheikundige producten zoals pesticiden, oplosmiddelen of zware metalen verhoogde het risico op ALS (aangepaste KR 2,51; 95% CI 1,64-3,89). Industrieën met een hoger potentieel van blootstelling aan giftige producten (bouwnijverheid, vervaardiging, mechanisch, militair of schilderwerken) waren geassocieerd met een verhoogd bezigheidsrisico (aangepaste KR 3,95; 95% CI 2,04-8,30). Bovendien identificeerden we verhogingen van het risico op ALS geassocieerd met frequente beoefening van watersport, meer bepaald waterskiën (aangepaste KR 3,89; 95% CI 1,97-8,44). Bezigheid en waterskiën behielden beide onafhankelijke statistische significantie in een composiet model dat leeftijd, geslacht en rookgedrag omvatte.

Besluiten: Onze studie draagt bij aan een groeiend literatuurcorpus dat beroeps- en hobbygerelateerde blootstellingen aan giftige producten impliceert in de ALS-etiologie. Deze epidemiologischc studieresultaten leveren ook de motivatie voor een toekomstige evaluatie van water-lichaamgerelateerde risicofactoren.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: figshare

Share