T-regelcellen voor amyotrofische laterale sclerose: een systematisch klinisch en preklinisch overzicht

23-12-2019

OVERZICHTSARTIKEL

T-regelcellen voor amyotrofische laterale sclerose: een systematisch klinisch en preklinisch overzicht

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve aandoening die wordt gekenmerkt door neuronale degeneratie en zenuwontsteking. Onderzoekers hebben het immuunsysteem een centrale rol toebedeeld in de etiopathogenese van de ziekte. Gezien de remmende functies van T-regelcellen (Tregs), gaat men ervan uit dat een toename of activering van hun populaties bij ALS-patiënten significante therapeutische effecten kan sorteren. Voor onderhavig overzicht zochten we in gegevensbanken als CENTRAL, MEDLINE, CINAHL Plus, clinicaltrials.gov en ICTRP naar gerandomiseerde klinische studies (GKS’en) en niet-GKS’en tot maart 2019. We zochten naar preklinische tests in PubMed, Scopus en Google Scholar tot juni 2019. Bij gebrek aan beschikbare klinische informatie maakten we ook gebruik van preklinische tests die Tregs inschakelden (of ze rechtstreeks als doelwit kozen) voor de behandeling van muizenmodellen van ALS. We identificeerden 29 bestanden (CENTRAL: 7, MEDLINE: 4, CINAHL Plus: 8, en clinicaltrials.gov: 10) en verwijderden 10 gedupliceerde publicaties. Na screening identificeerden we één GKS die was gepubliceerd als samenvatting, drie niet-GKS’en en vier lopende studies. We identificeerden ook 551 bestanden (PubMed: 446, Google Scholar: 68, en Scopus: 37) voor preklinische tests en we voerden een meta‐analyse uit. Tot slot vonden we drie verhandelingen die overeenstemden met onze inclusiecriteria voor preklinische tests. De resultaten gaven de effectiviteit van de toepassing van Tregs aan bij de behandeling van ALS. Onze meta‐analyse van preklinische tests onthulde dat Tregs de levensduur van muizenmodellen van ALS significant verlengde. Globaal gezien bevestigde onze analyse dat het gebruik van Tregs bij de behandeling van ALS een veelbelovende benadering is, die echter verder moet worden geëvalueerd.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal of Cellular Physiology

Share