Een oude bekende met kwaaltjes: de totale score op de ALSFRS-R als primair eindpunt voor klinisch onderzoek naar ALS

19-02-2021

Samenvatting

Doelstelling:
De ALSFRS-R heeft te lijden van multidimensionaliteit. Die vloeit voort uit het samentellen van diverse subschalen. Zodoende is een rechtstreekse vergelijking tussen patiënten met identieke totale scores onmogelijk. Wij willen evalueren hoe multidimensionaliteit de prestaties van de ALSFRS-R in klinisch onderzoek beïnvloedt.

Methodes:
We simuleerden klinische gegevens met verschillende behandelingseffecten voor de totale score op de ALSFRS-R en zijn subschalen (d.w.z. bulbair, fijne motoriek, grove motoriek en ademhaling). We bestudeerden scenario’s waarbij de behandeling de ratio van de subschaalafname op de ALSFRS-R reduceert op uniforme wijze (d.w.z. alle subschalen reageren op identieke wijze op de behandeling), dan wel op niet-uniforme wijze (d.w.z. de subschalen reageren anders op de behandeling). We vergeleken twee belangrijke analytische strategieën: (1) alleen de totale score analyseren, of (2) gebruik maken van een test op basis van subschalen (d.w.z. een alternatieve strategie). Voor elke analytische strategie berekenden we de empirische kracht en de vereiste staalgrootte.

Resultaten:
Beide strategieën zijn geldig wanneer er geen behandelingsvoordeel is en bieden een adequate type-1-error-controle. Als alle subschalen identiek reageren op de behandeling, is gebruik maken van de totale score de krachtigste benadering. Naarmate de verschillen qua behandelingsresponsen tussen de diverse subschalen toenemen, heeft dat een steeds grotere invloed op het gebruik van de totale score. Om bijvoorbeeld een afname met 40% van de bulbaire afnameratio te detecteren bij een kracht van 80%, vereist de totale score 1.380 patiënten, terwijl dit er slechts 336 zijn als we de alternatieve strategie aanwenden.

Conclusies:
De multidimensionale structuur van de totale score op de ALSFRS-R negeren, kan negatieve gevolgen hebben voor klinisch onderzoek naar ALS. Wij stellen voor het behandelingsvoordeel te bepalen op subschaalniveau alvorens te stellen of een behandeling over het algemeen effectief is.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share