De transplantatie van neurale voorlopercellen die een van de glialecellijn afgeleide neurotrofische factor uitdrukken in de motorische schors: een strategie om amyotrofische laterale sclerose te behandelen

24-04-2018

Samenvatting

Vroegtijdige disfunctie van corticale motorneuronen zou ten grondslag kunnen liggen aan amyotrofische laterale sclerose (ALS). De schors vormt als dusdanig een cruciaal gebied voor ALS-onderzoek en een beloftevol therapeutisch doelwit. In de onderhavige studie werden menselijke van de schors afgeleide neurale voorlopercellen dusdanig bewerkt dat ze een van een glialecellijn afgeleide neurotrofische factor (glial cell line‐derived neurotrophic factor (GDNF)) afscheiden en vervolgens getransplanteerd in de SOD1G93A-ALS-cortex van ratten. Daar migreerden ze, groeiden ze uit tot astrocyten en gaven ze GDNF vrij. Dit beschermde de motorneuronen, stelde de ziektepathologie uit en verlengde de levensduur van de dieren. Toen diezelfde cellen werden geïnjecteerd in de schors van Java-apen overleefden ze en vertoonden ze een robuuste GDNF-expressie zonder ongunstige effecten. Alles bij elkaar suggereren deze gegevens dat de introductie van corticale astrocyten die GDNF vrijgeven een nieuwe, beloftevolle benadering vormt voor de behandeling van ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: STEM CELLS

Share