Treeway B.V. en het Leiden Academic Center for Drug Research (LACDR) werken samen aan ontwikkeling van ALS-therapie

07-11-2014

Het gebruik van pharmacometrische modelering voor de voorspelling van ziekteontwikkeling en het optimaliseren van klinische proefontwerpen

Persmededeling

Rotterdam – 15 oktober 2014

Treeway en LACDR van de Universiteit Leiden bundelen hun krachten en werken samen aan de optimalisering van klinische proefontwerpen en data-analyse voor ALS via het gebruik van een ziekteprogressiemodel toegepast op de populatie. Bovendien hopen ze een grotere kennis van de ziekte te krijgen dankzij de ontwikkeling van een ALS-ziektemodel gebaseerd op fysiologie en het testen van het effect van interventies op de verschillende geïdentificeerde manieren.

De samenwerking heeft twee doelen:

1. De ontwikkeling van een populatie-ziekteprogessiemodel voor ALS. Momenteel wordt er een fase 3 klinische test ontwikkeld met behulp van Treeway’s kandidaat-geneesmiddel TW001. De beschikbaarheid van een mathematisch model dat zowel de gemiddelde als de individuele tijdsduur van de ziekteontwikkeling optekent, zal naast een effectievere analyse van het studiemateriaal ook de optimalisering van de proefontwerpen mogelijk maken.

2. Ontwikkeling van een in silico fysiologie-gebaseerd ALS-ziektemodel. Dit in silico ALS-ziektemodel zou inzicht moeten geven in de complexe interactie tussen neurologische en immunologische processen en de celsignaleringsnetwerken hierin. Het model kan gebruikt worden om wat-als-scenario’s te testen en de impact van interventies via verschillende wegen te onderzoeken.

Inez de Greef, CEO van Treeway, is tevreden over de samenwerking met LACDR: “Door het gebruik van pharmacometrische modelering en klinische proefsimulaties kunnen we onze klinische ontwikkelingsprogramma’s stroomlijnen voor nieuwe behandelingen tegen ALS. Bovendien zal het fysiologisch-gebaseerd model richtinggevend zijn in onze inspanningen. We zijn verheugd om met Professor Piet Hein van der Graaf en zijn groep van LACDR te mogen samenwerken, want ze zijn internationaal toonaangevend op dit gebied.”

Professor Piet Hein van der Graaf, directeur van LACDR en hoofd van het departement van Farmacologie aan de universiteit Leiden gelooft dat de samenwerking met Treeways op een belangrijke trend wijst in de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen: “Zeldzame en verwaarloosde ziektes werden door grote farmaceutische bedrijven genegeerd wegens lage opbrengsten bij risicovolle O&O investeringen. Samenwerkingen zoals deze, tussen academiën en kleine biotechnologische ondernemingen, zijn daarom van groot belang om patiënten met onbeantwoorde medische behoeften van nieuwe medicijnen te voorzien. ALS hoort ook in deze categorie thuis.”

ALS Amyotrofische Laterale Sclerose is een neurologische ziekte die progressief krachtsverlies, verlamming en uiteindelijk de dood veroorzaakt. Wanneer de diagnose ALS gesteld wordt, is de levensverwachting ongeveer 3 jaar. Tot op heden kan deze ziekte niet genezen worden.

Treeway B.V. werd opgericht door twee ondernemers die zelf ALS hebben. Treeway gebruikt verschillende samenhangende benaderingen die samen de grootste kans hebben op de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen ALS op korte termijn.

Voor verdere vragen over Treeway mag u mailen of bellen naar info@treeway.nl of +31 10 298 88 88.

Leiden Academic Centre for Drug Research: Dit centrum (LACDR) is een onderzoeksinstituut voor Biofarmaceutische Wetenschappen aan de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden. LACDR streeft ernaar om een van de toonaangevende academische centra in de wereld te zijn op het gebied van studie, onderwijs en de vooruitgang in innovatief geneesmiddelenonderzoek, de ontwikkeling van kennis en expertise cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, evaluatie en (klinische) toepassing. Fundamenteel inzicht in het gebruik van geneesmiddelen is hier ook onontbeerlijk voor de werkzaamheid en veiligheid van het medicijn.

Voor verdere vragen over LACDR kunt u terecht op dit nummer +31 71 5274341 of op deze website: http://youtu.be/GDXnK1iL4o8 

 

Vertaling: Debbie Wolffers

Bron: Treeway

Share