Trends in de klinische kenmerken van amyotrofische laterale sclerose: Een 14-jarige Chinese cohortstudie

14-06-2021

Abstract

Doelstellingen: De overgangspatronen bepalen in de klinische kenmerken, behandelingen en comorbiditeiten bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) over de afgelopen 14 jaar, aan de hand van gegevens afkomstig uit een groot klinisch cohort op het vasteland van China.

Methodes: In dit onderzoek werden sporadische ALS-patiënten opgenomen die van januari 2005 tot december 2018 het Peking University Third Hospital bezochten. Het tijdvak van 14 jaar werden onderverdeeld in drie periodes, en de veranderingen in de baselinekenmerken van de deelnemers werden om de 5 jaar geanalyseerd.

Resultaten: Er hebben in totaal 3.410 patiënten met sporadische ALS deelgenomen: 2.181 mannen en 1.229 vrouwen. Het aandeel patiënten met bulbaire ALS nam toe van 13,0 % in 2005-2009 tot 19,5 % in 2015-2018 (P <0,001). De gemiddelde [standaarddeviatie (SD)] leeftijd bij aanvang nam toe van 49,5 (11,4) jaar in 2005-2009 tot 53,0 (11,0) jaar in 2015-2018 (P <0,001). Bij ALS-patiënten met diabetes of hypertensie trad pas later ALS op. Deze vertraging was nog duidelijker bij patiënten met beide comorbiditeiten. Het aandeel riluzole-gebruikers nam ongeveer 2,5-voudig toe van 2005-2009 tot 2015-2018 (P <0,001).

Conclusies: Door het gebrek aan klinische gegevens over ALS op het vasteland van China, werd in dit onderzoek een omvangrijk cohort van patiënten geëvalueerd die gedurende een periode van 14 jaar werden gediagnosticeerd. De leeftijd bij aanvang van de ziekte en het percentage patiënten dat riluzole gebruikte, namen beide toe gedurende de onderzoeksperiode. Daarnaast bleek dat ALS pas op latere leeftijd optrad bij patiënten met comorbiditeiten zoals diabetes en hypertensie.
 

Vertaling: Emilie Poissonnier

Bron: Eur. J. Neurol.

Share