Uiting geven aan het belang van ALS-milieuonderzoek

11-03-2020

Dr. Feldman en Dr. Goutman roepen op tot actie in de studie van hoe het milieu het risico op en de vooruitgang van ALS beïnvloedt in een JAMA Neurologics artikel. Dr. Feldman heeft recent een beurs van 2,5 miljoen dollar ontvangen van het NIH om de verbanden tussen de genetica en het milieu te onderzoeken. 

Dr. Eva Feldman, directeur van zowel het NeuroNetwork for Emerging Therapies en het ALS Center of Excellence at Michigan Medicine, is een baanbreker in de studie van hoe het milieu het begin en de progressie van Amyotrofische Laterale sclerose (ALS) beïnvloedt. Om het volgende decennium van onderzoek aan te vangen, vangt zij aan bij de wetenschap van het exposoom, dat gedefinieerd wordt als de leefwijze, het dieet en de dagelijkse blootstellingen aan het niveau van een persoon. Deze nieuwe wetenschap heeft recent een bedrag van 2,5 miljoen dollar ontvangen voor het onderzoek van de komende vijf jaren van de National Institutes of Health. 

Deze week hebben, Dr. Feldman en Dr. Stephen Goutman, adjunct-directeur van het ALS Center of Excellence, samen een standpuntenartikel geschreven in JAMA Neurology om te pleiten voor nationaal en internationaal onderzoek naar de impact van milieurisico’s, zoals pesticiden en luchtvervuiling, op ALS en andere neurologische ziekten.

JAMA Neurology | Uiting geven aan het belang van ALS-milieuonderzoek 

In 1962 publiceerde Rachel Carson, M.S., het boek Silent Spring, waarin de negatieve impact van wijdverspreide, aanhoudende gebruik van pesticiden op het milieu wordt beschreven. Het boek leidde tot bewustwording van de schadelijke effecten van pesticiden, en het startte de beweging die uiteindelijk zou leiden tot de creatie van het U.S. Environmental Protection Agency in 1970. De titel van het boek refereert naar de door pesticiden veroorzaakte verdunning van de vogeleierschalen, wat leidt tot breuken, een vermindering van de vogelpopulaties en daarbij ook het verlies van vogelgezang.

ALS is een neurodegeneratieve ziekte die leidt tot progressieve zwakte en acute invaliditeit waardoor personen die met de ziekte leven fysiek tot zwijgen kunnen worden gebracht. Gelukkig zullen de mensen die behandelen, onderzoeken en pleiten voor personen met ALS niet het zwijgen worden opgelegd. Het is met deze stimulans dat we onze aandacht willen richten op de omgevingsfactoren die ALS beïnvloeden. Dit is van cruciaal belang omdat we ALS-pathomechanismen moeten verhelderen om veranderbare ziekterisico’s te identificeren om zo ook de incidentie te verlagen en behandelingen te ontwikkelen om de resultaten van de patiënten te verbeteren. 

Enkele hoogtepunten van Drs. Feldman en Goutman:
● We moeten het ALS-exposoom, de cumulatieve maatstaf voor levenslange blootstellingen, definiëren en bepalen hoe zij zich verhouden tot het ontstaan en de progressie van ALS. Hiervoor moeten we alle milieublootstellingen vanaf de vroegste stadia voorafgaand aan het ontstaan van de ziekte en gedurende de ontwikkeling kwalificeren. 
● Onder de mogelijke milieurisico’s voor ALS heeft onze groep onlangs gemeld dat pesticiden het risico op ALS verhogen. Daarnaast worden hogere concentraties van persistente organische verontreinigende stoffen geassocieerd met een minder goede overleving van ALS. 
● Inzichten in ALS-mechanismen die worden beïnvloed door triggers uit de omgeving zullen zorgen voor een beter begrip van gen-omgevingsinteracties en triggers voor ALS in het algemeen. De mogelijkheid om specifieke, milieutoxines te identificeren kan opruimingsinspanningen en bewustmakingscampagnes bevorderen. Het is nu tijd om te handelen. 
● Alle ALS-aandeelhebbers worden gevraagd om deelname in het National ALS Registry aan te moedigen om de casusbepaling te verbeteren. Zo kunnen de ziekten beter gevolgd worden en de kennisbasis en cohorten die nodig zijn voor dit onderzoek op te bouwen.

 

Vertaling: Annelore Knoors

Bron: JAMA Neurology

Share