Ultra-hoge dosis methylcobalamin (E0302) verlengt overleving in ALS: verslag van 7 jaar durende gerandomiseerde dubbelblinde, fase 3 klinische studie

05-05-2015

(ClinicalTrials.gov NCT00444613) (P7.060) Neurology vol. 84 no. 14 Supplement P7.060

ABSTRACT

DOELSTELLING:
De werkzaamheid en veiligheid van ‘n ultra-hoge dosis (25 mg of 50 mg i.m. tweemaal per week) van methylcobalamin onderzoeken in vergelijking met placebo bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) patiënten.

ACHTERGROND:
Hoge dosis methylcobalamin toonde neuroprotectieve effecten aan in acrylamide neuropathie (Watanabe et al.1994) en de toename van de samengestelde spier actiepotentiaal in een studie bij ALS (Kaji et al.1998).

ONTWERP en METHODEN:
Patiënten (373) gediagnosticeerd met definitieve, waarschijnlijk of waarschijnlijke-laboratorium-ondersteunde ALS volgens de herziene El Escorial criteria werden ingesloten in deze studie. Degenen met ‘n [%] FVC van minder dan 60 [%] en de duur van de ziekte van meer dan 3 jaar werden uitgesloten. Patiënten werden willekeurig toegewezen om placebo, 25mg, of 50mg van methylcobalamin i.m. tweemaal per week gedurende 182 weken te krijgen. Primaire eindpunten waren gebeurtenis-vrije overleving (tijd tot overlijden, tot TIPPV of tot NIPPV gedurende gans de dag) en veranderingen van de ALS functionele score (ALSFRS-R).

RESULTATEN:
Van de 373 patiënten kwamen er 370 (placebo 123, 25mg 124, 50mg 123) in de volledige analyse. Voor beide primaire eindpunten, was er geen statistische significantie in de vergelijking van de contrasten in de reactie op beide doses (lineaire en verzadigde hypothese). Voor de patiënten die de diagnose van ALS kregen binnen 12 maanden na het begin (placebo 48, 25 mg 54, 50 mg 42), was de gebeurtenis-vrije overleving verlengd op een dosis-afhankelijke manier (P = 0.010, [95 [%] CI] voor 25 mg vs 50 mg waren dat 0.640 [0.377, 1.085], 0.498 [0.267, 0.929], respectievelijk) en waren de ALSFRS-R veranderingen kleiner in de actieve groepen (P = 003) dan in de placebo groep. Er werden geen ongewenste bijwerkingen van bijzonder belang geconstateerd.

DISCUSSIE:
De diagnose van ALS volgens de herziene El Escorial criteria loopt vaak vertraging op, maar de onlangs ingevoerde Awaji criteria hebben eerdere diagnose mogelijk gemaakt. Patiënten hebben minder kans om te profiteren van de ultra-hoge dosis methylcobalamin behandeling als er meer dan 2 tot 3 jaar zijn verstreken sinds het begin van ALS.

CONCLUSIE:
De huidige studie heeft voor de eerste keer aangetoond dat ultra-hoge doses methylcobalamin de overleving aanzienlijk kan verlengen en de progressie in ALS kan vertragen als het vroeg wordt toegediend.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Neurology

Vitamine B12 en ALS

Share