Verband tussen diabetes mellitus en amyotrofische laterale sclerose

18-02-2021

De etiologie en prognostische factoren van ALS zijn nauwelijks bekend. Metabole ziekten en meer bepaald diabetes mellitus (DM) werden reeds meermaals in verband gebracht met ALS. Tot op heden zijn de bevindingen echter uiteenlopend en vaak tegenstrijdig. In dit artikel geven we een overzicht van de recente bijdragen die betrekking hebben op het verband tussen DM en ALS.

Het risico op het ontwikkelen van ALS blijkt hoger wanneer DM op jongere leeftijd wordt vastgesteld. Wanneer DM daarentegen op oudere leeftijd wordt vastgesteld, lijkt die te beschermen tegen ALS. Dit verband werd niet bevestigd in Aziatische landen, waar DM het risico op ALS verhoogt, ongeacht de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld.

Opmerkelijk is dat DM geen invloed heeft op de prognose van ALS, waardoor het mogelijke oorzakelijke verband tussen beide ziekten wellicht wordt ondermijnd. Aangezien de meeste onderzoeken observationeel zijn, is het echter moeilijk om de precieze aard van een dergelijk verband vast te stellen en zijn er verschillende hypothesen opgesteld. Uit een recent onderzoek waarbij Mendeliaanse randomisatie werd toegepast, bleek dat DM inderdaad een beschermende werking heeft tegen ALS bij de Europese bevolking. Deze analyses zijn echter niet onbegrensd en verder onderzoek is vereist.

DM ligt meestal aan de basis van een uitgebreider metabool syndroom. Andere metabole veranderingen zoals dyslipidemie, body mass index of cardiovasculaire aandoeningen moeten dus gezamenlijk worden bestudeerd. Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met hypermetabolisme, een verschijnsel dat zich vaak voordoet bij ALS-patiënten, aangezien al deze metabole veranderingen een compensatie (of de oorzaak) kunnen zijn van het hogere energieverbruik.

 

Vertaling: Emilie Poissonnier

Bron: Neurological Sciences

Share