Verschillen in darmmicrobioom tussen patiënten met amyotrofische laterale sclerose en controles bij partners

13-04-2021

Doelstelling:
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een ongeneeslijke, progressieve neurodegeneratieve ziekte die uiteindelijk fataal is. Er zijn weinig behandelingen voor de patiënten. In deze studie gingen we verschillen na in de microbioomsamenstelling in verband met ALS.

Methodes:
We vergeleken het darmmicrobioom en profielen van ontstekingsmarkers van ALS-patiënten (n = 10) met die van hun partners (n = 10). Microbioomprofielen werden bepaald door 16S rRNA-gensequenties.

Resultaten:
De microbiële gemeenschappen in de darmen van de ALS-patiënten waren diverser en hadden een tekort aan Prevotella spp. in vergelijking met die van hun partners. Gezonde koppels (n = 10 koppels, man-vrouwrelaties) uit dezelfde geografische regio als de patiëntpopulatie vertoonden die verschillen daarentegen niet. Ontstekingsmarkers in stoelgang en plasma waren gelijkaardig bij ALS-patiënten en hun partners. Voorspellende analyse van microbiële enzymen toonden aan dat ALS-patiënten een verminderde activiteit hebben in verschillende metabole routes, waaronder koolstofmetabolisme, butyraatmetabolisme en systemen met histidinekinasen en responsregulators.

Conclusies:
ALS-patiënten vertonen verschillen in hun microbiële gemeenschappen in de darmen in vergelijking met controles bij hun partners. Onze bevindingen suggereren dat het darmmicrobioom wijzigen, via verbetering van het tekort aan Prevotella spp. en/of het butyraatmetabolisme veranderen een translatorische waarde kan hebben voor de behandeling van ALS.

 

Vertaling: Valerie Vissers

Bron: Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration

Share