Verslag sessie Multidisciplinaire behandeling – ALS symposium Dublin

19-12-2016

Besluitvorming over behandelopties

Een samenwerkingsverband van onderzoekers in Duitsland, Zweden en Polen heeft onderzoek gedaan naar factoren die bijdragen aan besluitvorming bij patiënten met ALS. Doel van het onderzoek was om te inventariseren wat vanuit patiëntperspectief belangrijk is bij de besluitvorming over behandelopties zoals een maagsonde plaatsing, ademhalingsondersteuning e.d.. De onderzoekers wilden in kaart brengen of er verschillen zijn in besluiten die patiënten nemen over  behandelopties die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven en de prognose van de ziekte. Daarbij waren de onderzoekers m.n. geïnteresseerd in de verschillen t.g.v. culturele en religieuze achtergronden in de drie landen.

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat naast de medische toestand van de patiënt, de culturele waarden en de normen van de patiënt van invloed zijn op de keuze van de behandelopties. Persoonlijke waarden van de patiënt hebben veel invloed op de behandelvoorkeuren van de patiënt. Voor zorgverleners is het van belang om dit mee te nemen in hun gesprekken over behandelopties met de patiënt.

 

Bron: ALS Centrum Nederland

Share