Vis en zeevruchten met een hoger kwikgehalte

22-02-2017

Minneapolis, Vis en zeevruchten eten met een hoger kwikgehalte is mogelijk gekoppeld aan een hoger risico op amyotrofische laterale sclerose (ALS). Dat staat in een voorbereidende studie die vandaag werd gepubliceerd en die zal worden gepresenteerd tijdens de 69ste jaarlijkse bijeenkomst van de Amerikaanse Academie voor Neurologie, die plaatsvindt van 22 tot 28 april. Daartegenover staat dat vis- en zeevruchtenconsumptie als vast onderdeel van het dieet niet wordt geassocieerd met ALS.

"Voor de meeste mensen maakt vis eten deel uit van een gezond dieet", zegt studieauteur Elijah Stommel, MD, PhD, van Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, en lid van de Amerikaanse Academie voor Neurologie. "Er blijven alleen wel vragen bestaan over de mogelijke impact van kwik in vis."

Hoewel de exacte oorzaak van ALS onbekend blijft, hebben een aantal eerdere studies gesuggereerd dat kwik een risicofactor is voor de ziekte. In de VS is de voornaamste bron van blootstelling aan kwik het eten van vis die is gecontamineerd met dat neurotoxische metaal.

ALS is een progressieve neurologische ziekte die het vermogen van zenuwcellen om te interageren met de lichaamsspieren uitschakelt. Tot de vroege symptomen van de ziekte behoren spiertrekkingen en zwakte in de ledematen. Typisch voor de ziekte is dat ze leidt tot de volledige verlamming van het lichaam, dus ook van de spieren die nodig zijn om te spreken, te eten en te ademen. Er bestaat geen genezing voor ALS en de ziekte loopt uiteindelijk fataal af.

Voor de studie onderzochten de researchers 518 mensen, van wie 294 met ALS en 224 zonder. Ze keken in het bijzonder naar de hoeveelheid vis en zeevruchten die ze aten. De deelnemers meldden de vissoorten die ze aten en of ze die in de winkel kochten of zelf vingen.

De onderzoekers schatten de jaarlijkse blootstelling aan kwik door het gemiddelde kwikgehalte in de vissoorten op te zoeken en door de deelnemers hun consumptiefrequentie ervan te laten rapporteren. Zwaardvis en haai zijn voorbeelden van vissen waarvan het kwikgehalte als hoog wordt beschouwd, terwijl zalm en sardienen worden gekenmerkt door een lager gehalte. De onderzoekers maten ook het kwikgehalte in teennagelstalen van de deelnemers met ALS en vergeleken hen met die van de mensen zonder ALS.

De studie kwam tot de bevinding dat van de deelnemers die regelmatig vis en zeevruchten aten diegenen in het bovenste 25 procent voor de geschatte jaarlijkse kwikinname dubbel zoveel risico liepen op ALS dan diegenen met een lager gehalte. In totaal 61 procent van de mensen met ALS zat in het bovenste 25 procent van de geschatte kwikinname, vergeleken bij 44 procent van de mensen zonder ALS. De onderzoekers stelden ook vast dat de hogere kwikniveaus die werden gemeten in de teennagelstalen geassocieerd waren met een verhoogd risico op ALS. Diegenen in het bovenste 25 procent van het kwikgehalte liepen op basis van de visgerelateerde inname of de teennagelstalen twee keer zoveel risico op ALS. Deze bevindingen moeten wel nog worden bevestigd door bijkomende studies.

De auteurs benadrukken dat deze studie het feit niet ondergraaft dat vis eten om velerlei redenen gezond is. Wat ze wel suggereert, is dat de consument het best kiest voor soorten waarvan geweten is dat ze een lager kwikgehalte bevatten en vis mijdt die gevangen is in water waarvan vaststaat dat het met kwik besmet is. Er is echter meer onderzoek nodig alvorens richtlijnen voor visconsumptie kunnen worden verstrekt in verband met neurodegeneratieve ziektes.

Momenteel raden de gezondheidsaanbevelingen van het Voedsel- en Geneesmiddelenagentschap van de VS (FDA) geslachtsrijpe vrouwen en kinderen aan twee tot drie keer per week soorten als zalm of sardienen te eten, die een laag kwikgehalte hebben, maar ook boordevol voedingsstoffen zitten, zoals omega-3-vetzuren, die een gunstig potentieel hebben. Het FDA raadt vis af met de hoogste kwikniveaus, zoals haai en zwaardvis. Als u uw vis laat vangen door familie of vrienden, kunt u het best de nodige informatie inwinnen over de meest gunstige visgronden.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PR Newswire

Share