Vitamine D supplementen hebben geen effect op de progressie van motorische stoornissen bij amyotrofische laterale sclerose (ALS)

20-06-2019

Doelstellingen
Onderzoek naar de effecten van cholecalciferol-supplementen op de progressie van motorische stoornissen in een cohort van patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) met een lage bloedwaarde aan 25-hydroxyvitamine D3 [25 (OH) D], op basis van de hypothese van potentiële neuroprotectieve effecten van vitamine D-supplementen.

Methoden
Achtenveertig ALS-patiënten, waarvan 34 met een tekort (<20 ng / ml) en 14 met onvoldoende (20-29 ng / ml) serumniveaus aan 25 (OH) D, werden gerandomiseerd en behandeld met 3 verschillende doses cholecalciferol [50.000, 75.000 en 100.000 internationale eenheden (IU) / maand] en geëvalueerd na 6 maanden. Beoordeling van motorische stoornissen bij baseline en na 6 maanden inclusief ALS Functional Rating Scale-Revised (ALFRS-R) en bovenste motorneuron (upper motor neuron - UMN) scores en bloedstaalname voor het bepalen van 25 (OH) D-niveau.

Resultaten
Klinische gegevens van 33 patiënten waren beschikbaar na 6 maanden. Analyse van covariantie (ANCOVA), met voorbehandelingmetingen opgenomen als covariant, vertoonde geen statistisch significante verschillen in de ALSFRS-R (p> 0,05) en UMN (p> 0,05) bij de patiëntengroepen die de 3 verschillende doses cholecalciferol ondergingen. Daarentegen induceerde de behandeling met 75.000 IU / maand of 100.000 IU / maand een significante toename in serumwaarden van 25 (OH) D in vergelijking met de aanvulling met 50.000 IU / maand; er werden geen significante verschillen gevonden tussen 75.000 IU / maand en 100.000 IU / maand behandelingen.

Conclusies
Onze bevindingen benadrukken dat 6 maand aanvulling met vitamine D bij ALS-patiënten geen significant effect heeft op motorische stoornissen. Het wordt echter aanbevolen om medische complicaties van vitamine D-deficiëntie te voorkomen bij ALS-patiënten en bij andere populaties van neurodegeneratieve patiënten, gekenmerkt door lage mobiliteit en verminderde blootstelling aan de zon.

 

Vertaling: ALS Liga: Walter

Bron: X-MOL 

Share