Vloeibare biopsie: een nieuwe bron van kandidaat-biomerkers voor amyotrofische laterale sclerose

24-04-2018

Samenvatting

Non-invasief onderzoek om de voortgang van neurodegeneratieve aandoeningen te diagnosticeren en op te volgen vormt alle tientallen jaren lang een uitdaging. Het doel van deze studie was na te gaan of het haalbaar is vloeibarebiopsieprocedures toe te passen op patiënten met een neurodegeneratieve ziekte zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS). We isoleerden plasma-celvrij DNA (cfDNA) bij 20 ALS-patiënten en 20 controlegevallen en we gebruikten cfDNA om een nieuw differentieel gemethyleerd merk in het RHBDF2-gen te identificeren bij ALS-patiënten vergeleken met controlegevallen. Onze bevindingen ondersteunen het idee dat vloeibare biopsie kan worden toegepast op levende patiënten als bron van potentiële epigenetische biomerkers voor neurodegeneratieve aandoeningen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Wiley Online Library

Share