Voorspellende factoren voor mortaliteit in 1 jaar bij Amyotrofische Laterale Sclerose patiënten – gegevens gebaseerd op een populatie register

30-10-2014

BMC neurologie, Klinisch artikel

Wolf J, et al. – In een prospectieve cohorte, gebaseerd op een populatie register van ALS-patiënten in Rijnland-Palts, Duitsland, hebben de auteurs belangrijke prognostische factoren op moment van diagnose, geïdentificeerd die een voorspelling van vroege dood binnen de 12 maanden toelaat. De waarschijnlijkheid van vroege dood binnen 12 maanden na de diagnose wordt gelinkt aan hoge leeftijd, kort interval tussen symptoombegin en diagnose, snelle daling van het lichaamsgewicht vóór de diagnose en gevorderde functionele achteruitgang.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: MDLinx

Share