Waarde van systematische genetische screening van patiënten met amyotrofische laterale sclerose

22-02-2021

Pamela J Shaw namens het Project MINE Consortium

Abstract

Doel
Het klinisch nut van routinematige genetische sequencing bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) is onzeker. Ons doel was om te bepalen of routinematige gerichte sequencing van 44 ALS-relevante genen een significante invloed zou hebben op de subclassificatie van de ziekte en de klinische zorg.

Methoden
Wij voerden gerichte sequencing uit van een 44-genen panel in een prospectieve case serie van 100 patiënten met ALS, achtereenvolgens gerekruteerd uit de Sheffield Motor Neuron Disorders Clinic, UK. Alle deelnemers waren gediagnosticeerd met ALS door een gespecialiseerde neuroloog. 7/100 patiënten hadden familiaire ALS, maar de meerderheid waren ogenschijnlijk sporadische gevallen.

Resultaten
21% van de patiënten met ALS droeg een bevestigde pathogene of waarschijnlijk pathogene mutatie, waarvan 93% geen familiegeschiedenis van ALS had. 15% voldeed aan de inclusie criteria voor een lopend ALS genetisch-therapie onderzoek. 5/21 patiënten met een pathogene mutatie hadden een additionele variant van onzekere significantie (VUS). Nog eens 21% van de ALS-patiënten had een VUS in een ALS-geassocieerd gen. In totaal droeg 13% van de patiënten meer dan één genetische variant (pathogeen of VUS). Patiënten met ALS die twee varianten droegen ontwikkelden de ziekte op significant vroegere leeftijd in vergelijking met patiënten met een enkele variant (mediane leeftijd van begin = 56 vs 60 jaar, p=0.0074).

Conclusies
Routine screening op ALS-geassocieerde pathogene mutaties in een gespecialiseerde ALS verwijzingskliniek zal de klinische zorg in 21% van de gevallen beïnvloeden. Nog eens 21% van de patiënten heeft varianten in het ALS-genenpanel waarvan de significantie nog niet is bevestigd na verwijdering van niet-specifieke of voorspelde goedaardige varianten. In totaal zijn varianten in bekende ALS-gerelateerde genen van potentieel klinisch belang bij 42% van de patiënten.

 

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry

Share