Aanpassing van het Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

09-10-2012

1.    Datum tenlasteneming

De belangrijkste wijziging voor jullie werking is de aanpassing van de procedure om de datum tenlasteneming te bepalen.

Voor aanvragen vanaf 1 oktober zal de datum tenlasteneming de eerste dag van de kalendermaand zijn waarin de schriftelijke vraag om ondersteuning binnenkomt op voorwaarde dat de aanvraag binnen de 6 maanden met de nodige verslagen vervolledigd wordt.

Het aanpassen van de procedure tot tenlasteneming neemt niet weg dat de teams zullen opgevolgd worden wat betreft het behalen van hun doorlooptijden. Deze worden berekend vanaf het intakegesprek tot het indienen van het multidisciplinair verslag en/of adviesrapport.

Vanaf 01/01/2011 bedraagt de termijn tussen het intakegesprek en het insturen van de nodige verslagen max. 4 maanden. Vanaf  01/01/2014 bedraagt deze termijn 3 maanden of minder.

Indien er sprake is van overmacht m.b.t. het behouden van de datum tenlasteneming dan kan dit nog steeds gemotiveerd worden aan de provinciale afdeling van het VAPH mits insturen van het formulier beschikbaar op de website van het VAPH.

2.    Bijstaan door een persoon naar keuze

Het oude inschrijvingsbesluit bepaalde dat de persoon met een handicap zich door welbepaalde personen of organisaties kon laten bijstaan bij het opstellen van de aanvraag en in zijn contacten met het VAPH, evenals op de zitting van de PEC. Voortaan zullen personen met een handicap zich in hun contacten met het VAPH en bij de zittingen van de PEC kunnen laten bijstaan door een persoon of organisatie naar keuze.

Bij de opmaak van een verslag bij een multidisciplinair team alsook bij de zitting van de heroverwegingscommissie (HOC) kan de persoon met een handicap zich nu reeds laten bijstaan door een persoon naar keuze. Het leek ons dan ook aangewezen dat diezelfde persoon de betrokkene ook kan bijstaan in zijn of haar contacten met het VAPH en bij de zitting van de PEC.

3.    Aanpassing van het begrippenkader

Het begrippenkader in het nieuwe besluit is aangepast aan het begrippenkader van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het VAPH. Jullie zullen dit vooral merken in de communicatie die jullie vanuit het VAPH ontvangen. Het gebruik van deze ‘nieuwe’ begrippen heeft echter geen inhoudelijke consequenties. Voor meer details verwijzen we naar de tekst van het nieuwe besluit.

4.    Instrumenten

Het VAPH heeft intussen reeds heel wat instrumenten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat diagnose en indicatiestelling  kwalitatief beter verlopen, zoals bv. hulpmiddelenfiches, handicapcodes, diagnostische protocollen, ...

In het nieuwe besluit is het principe opgenomen dat de provinciale evaluatiecommissie en de multidisciplinaire teams in de uitoefening van hun opdrachten gebruik maken van deze instrumenten.

De minister bevoegd voor de ondersteuning aan personen met een handicap zal nog bepalen vanaf wanneer, welke instrumenten gebruikt moeten worden.

Een gedetailleerd overzicht aan alle wijzigingen, alsook het aangepaste besluit kan u vinden op de site van het VAPH via volgende link: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/771542-Wetgeving.html

Share