ACT start COMMEND studie voor verbetering psychologische gezondheid pALS

09-12-2022

28 oktober 2022

Een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek van de Acceptance and Commitment Therapy plus de gebruikelijke zorg, in vergelijking met de toediening van uitsluitend de gebruikelijke zorg, ter verbetering van de psychologische gezondheid van mensen die lijden aan ALS (COMMEND): studieprotocol
    
    
Samenvatting
Achtergrond: ALS is een snel vorderende, progressieve en dodelijke neurodegeneratieve ziekte die voornamelijk de motorneuronen van de motorische schors tot het ruggenmerg treft en de bulbaire, limbale, abdominale en borstspieren geleidelijk doet aftakelen en verzwakken. De prognose is niet rooskleuring en de patiënt overleeft slechts 2 à 3 jaar na het intreden van de symptomen. Psychologische problemen doen zich vrij vaak voor bij ALS-patiënten, maar formele psychotherapie vormt geen vast onderdeel van de standaardzorg in ALS-centra/ziekenhuizen in het VK. Er bestaan ook geen op stevig bewijsmateriaal gefundeerde richtlijnen om de psychologische gezondheid van ALS-patiënten te verbeteren. Eerder onderzoek wees al uit dat de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) erg geschikt kan zijn voor deze patiënten en hun psychologische gezondheid kan helpen te verbeteren.

Doelstellingen: De ALS-versie van ACT in combinatie met de gebruikelijke multidisciplinaire behandeling evalueren qua klinische en kostenefficiëntie, in vergelijking met het uitsluitend verstrekken van de gebruikelijke behandeling, ter verbetering van de psychologische gezondheid van mensen met ALS.

Methodes: Het COMMEND-onderzoek is een over meerdere centra gespreide, beoordelerblinde, parallelle, en uit twee delen bestaande RCT met een 10 maanden durende interne pilootfase. 188 individuen ≥18 jaar met een diagnose van feitelijke, door een laboratorium ondersteunde waarschijnlijke, klinisch waarschijnlijke, of mogelijke familiale of sporadische amyotrofische laterale sclerose, en daarenboven ook de progressieve musculaire atrofie en primaire laterale sclerose varianten, zullen worden gerekruteerd in zowat 14 in het VK gevestigde ALS-zorgcentra/ziekenhuizen en via zelfreferentie. De deelnemers zullen via een online randomiseringssysteem willekeurig tot 8 1:1-sessies van ACT plus gebruikelijke zorg krijgen of enkel gebruikelijke zorg. De resultaten zullen worden opgemeten aan de basislijn en 6 en 9 maanden na de randomisering. Het primaire resultaat is de levenskwaliteit na 6 maanden. Tot de secundaire resultaten behoren depressie, angst, psychologische flexibiliteit, gezondheid gerelateerde levenskwaliteit, nevenwerkingen, ALS-functionering, de overlevingsduur na 9 maanden, tevredenheid over de therapie, het gebruik van hulpmiddelen en aan de kwaliteit aangepaste levensjaren. De primaire analyses zullen plaatsvinden volgens de behandelingsintentie en de gegevens zullen worden geanalyseerd met behulp van modellering op meerdere niveaus.

Discussie: Dit onderzoek zal definitief bewijsmateriaal verschaffen over de klinische en kostenefficiëntie van ACT plus gebruikelijke zorg, in vergelijking met uitsluitend gebruikelijke zorg, ter verbetering van de psychologische gezondheid van mensen met ALS.

Onderzoekregistratie: ISRCTN-register, ISRCTN12655391. Geregistreerd op 17 juli 2017, https://www.isrctn.com/ISRCTN12655391.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: BMC Neurology
 

Share