Amylyx Pharmaceuticals Canada sluit een Product Listing Agreement af met Quebec voor de publieke terugbetaling van Albrioza

08-07-2023

Amylyx Pharmaceuticals Canada kondigde aan dat het een Product Listing Agreement heeft afgesloten met Quebec voor de publieke terugbetaling van ALBRIOZA (natriumfenylbutyraat en ursodoxicoltaurine), die van kracht wordt op 6 juli 2023. Het middel zal worden opgenomen in de lijst van terugbetaalbare medicatie van de Régie de l'assurance maladie du Quebec (RAMQ) voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Tijdens het CENTAUR-klinisch onderzoek bleek dat ALBRIOZA de ziektevoortgang beduidend vertraagde en de functionele afname remde bij mensen met ALS, hetgeen een langere periode van functionele onafhankelijk in het vooruitzicht stelt.

Amylyx werkt momenteel samen met andere provinciale, territoriale en federale geneesmiddelenplannen om ALBRIOZA op de publieke formulieren te krijgen in het hele land. De tijd dringt immers, want ALS-patiënten overleven hun diagnose gemiddeld slechts twee jaar. Naarmate de ziekte voortschrijdt verliezen ze hun mobiliteit, hun vermogen zelfstandig te eten en zich aan te kleden, en te praten met hun geliefden en hen te knuffelen. En uiteindelijk kunnen ze ook niet meer slikken of ademen.

Bron: Market Screener
 

Share