Amylyx Pharmaceuticals kondigt publicatie aan van nieuwe CENTAUR-studieanalyses die verder aantonen dat AMX0035 een significant overlevingsvoordeel oplevert bij mensen met ALS

09-05-2022

- Een analyse met behulp van het rank-preserving structural failure time model (RPSFTM), een methode die vaak in de oncologie wordt gebruikt om rekening te houden met placebo crossover, schatte een 10,6 maanden langere mediane overlevingsduur voor AMX0035-deelnemers
- Deelnemers die werden gerandomiseerd om AMX0035 te krijgen en die doorgingen in de open-label verlengingsfase (OLE) vertoonden een 18,8 maanden langere mediane overlevingsduur dan deelnemers die nooit AMX0035 kregen in een subgroepanalyse

CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)-- Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: AMLX) ("Amylyx" of de "Vennootschap") kondigde vandaag de publicatie aan van lange termijn overlevingsanalyses van de Fase 2 CENTAUR studie, gecorrigeerd voor de cross-over van de behandeling  van de placebogroep. De post hoc analyses suggereren een groter overlevingsvoordeel voor AMX0035 (natriumfenylbutyraat [PB] en taurursodiol [TURSO; ook bekend als ursodoxicoltaurine]) wanneer wordt gecorrigeerd voor de cross-over van de placebogroep, variërend van 10,6 tot 18,8 maanden vergeleken met 6,9 maanden die werden waargenomen in de oorspronkelijke vooraf gespecificeerde intent-to-treat (ITT) analyse bij deelnemers met amyotrofe laterale sclerose (ALS). Deze resultaten zijn gepubliceerd in het peer-reviewed medisch tijdschrift Muscle & Nerve.

"Onderzoeken met een cross-over van placebo naar actieve behandeling zijn van cruciaal belang bij snel dodelijke ziekten zoals ALS, maar deze opzet kan het klinische effect van onderzoekstherapieën onderschatten", zegt Machelle Manuel, Ph.D., Head of Global Medical Affairs van Amylyx. "Gelukkig stellen statistische modellen, zoals de RPSFTM, ons in staat om resultaten aan te passen voor cross-over behandeling. Zoals  in  de vooraf gespecificeerde ITT analyse, zagen we hier een significant overlevingsvoordeel voor AMX0035 in de overlevingsanalyses aangepast voor cross-over van de behandeling , wat mogelijk mensen die leven met ALS en hun families, hoop biedt op het delen van meer herinneringen en mijlpalen samen."

De overlevingsanalyses omvatten bijgewerkte informatie over de vitale status van de deelnemers uit de voorafgaande tussentijdse ITT-analyse. De definitieve dataset vergeleek de tijd tot overlijden (sterfte door alle mogelijke oorzaken) vanaf het moment van randomisatie in de fase 2 CENTAUR-studie tot een afsluitdatum van 20 juli 2020 (langste follow-up, 35 maanden na randomisatie) en de datum van het laatste bezoek van de deelnemers van de open-label verlengingsfase (1 maart 2021, tot 42 maanden na randomisatie). De vitale status kon bepaald worden voor alle deelnemers behalve één, die werd gecensureerd op de datum van de laatste follow-up. Uitgevoerde post hoc analyses omvatten een RPSFTM en subgroep analyse.

- Vanaf de afsluitdatum van juli 2020 toonden de resultaten van de definitieve ITT-analyse van de algehele overleving een significant langere mediane overlevingsduur van 6,9 maanden bij degenen die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar AMX0035 in vergelijking met degenen die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar placebo (hazard ratio [HR], 0,57; 95% CI, 0,35-0,92; P=,023).

o Op de afsluitdatum van maart 2021 toonden de resultaten een significant lager risico op overlijden en een langere mediane overlevingsduur van 4,8 maanden bij degenen die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar AMX0035 in vergelijking met degenen die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar placebo (HR 0,64; 95% CI, 0,42-1,00; P=,048).

- Resultaten van de statistische methoden die rekening houden met cross-over van behandeling (RPSFTM en subgroep analyses) toonden een groter overlevingsvoordeel vergeleken met ITT-analyse.

o Vanaf de afsluitdatum van juli 2020 was de waargenomen mediane overleving van 25,8 maanden bij degenen die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar AMX0035 vergeleken met de voor RPSFTM gecorrigeerde mediane overleving van 15,2 maanden bij degenen die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar placebo, een verschil van 10,6 maanden, met een HR van 0,39 (95% CI, 0,17-0,88; P=,023).

o De RPSFTM analyse modelleert wat de overlevingsuitkomst van de placebogroep zou zijn geweest als deelnemers niet waren overgestapt op AMX0035 in de OLE fase.

o Op de afsluitdatum van maart 2021 werden dezelfde RPSFTM-analyses uitgevoerd en deze leverden consistente resultaten op.
- Vanaf de afsluitdatum juli 2020 toonde post hoc beoordeling van subgroepen op basis van randomisatiegroep alsmede deelname aan de OLE-fase aan dat deelnemers die oorspronkelijk waren gerandomiseerd naar AMX0035 en vervolgens deelnamen aan de OLE-fase, 18,8 maanden (P<,0001) langer overleefden dan deelnemers die nooit AMX0035 kregen.

"De resultaten van deze langetermijn analyses van de CENTAUR-studie leveren verder bewijs dat AMX0035 een overlevingsvoordeel kan bieden aan mensen met ALS en ze geven inzicht in potentiële nieuwe benaderingen voor het analyseren van overlevingsgegevens in ALS-studies," aldus Sabrina Paganoni, M.D., Ph.D., hoofdonderzoeker van de CENTAUR-studie, onderzoeker bij het Sean M. Healey & AMG Centrum voor ALS in Mass General en universitair hoofddocent PM&R aan de Harvard Medical School en het Spaulding Rehabilitation Hospital. "Vermits het een ernstige en dodelijke ziekte is, is tijd van onschatbare waarde voor ALS-patiënten en hun families, en elke mogelijke behandeling die meer tijd kan bieden is belangrijk."
 

Bron: website amylyx

Share