AMYLYX PHARMACEUTICALS MELDT DAT DE REKRUTERING VOOR HET WERELDWIJDE FASE 3 PHOENIX-ONDERZOEK NAAR AMX0035 TEGEN ALS IS AFGEROND

06-02-2023

De toplijnresultaten worden verwacht in 2024

Amylyx Pharmaceuticals meldt dat de rekrutering is afgerond voor PHOENIX, een wereldwijd, 48 weken durend, gerandomiseerd, placebogecontroleerd klinisch onderzoek in fase 3 naar AMX0035 (natriumfenylbutyraat en taurursodiol [ook gekend als ursodoxicoltaurine]) bij mensen die getroffen zijn door amyotrofische laterale sclerose (ALS). Amylyx verwacht de toplijnresultaten tegen 2024. De studie rekruteerde 664 ALS-patiënten.

“Het Fase 3 PHOENIX-onderzoek was een uitstekend samenwerkingsverband tussen Europese en Amerikaanse centra die streven naar uitmuntendheid in ALS-onderzoek en -zorg. We verwachten dat we met PHOENIX nieuwe gegevens kunnen genereren over de veiligheid en efficiëntie van AMX0035”, zegt Leonard H. van den Berg, MD, PhD, professor Neurologie aan het UMC Utrecht in Nederland en voorzitter van het Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS).

“We delen met veel plezier informatie over de mijlpaal die het PHOENIX-onderzoek toch wel is. Het gaat hier om een samenwerkingsverband om onze wetenschappelijke kennis van ALS te verbreden en om voort te bouwen op de positieve gegevens van ons Fase 2 CENTAUR-onderzoek”, aldus Sabrina Paganoni, MD, PhD, hoofdonderzoeker van de CENTAUR-studie, onderzoeker aan het Sean M. Healey & AMG Center for ALS van het Massachusetts General Hospital, en lid van het Uitvoerend Comité van het Northeast Amyotrophic Lateral Sclerosis Consortium (NEALS).

Het primaire efficiëntieresultaat van PHOENIX is een gezamenlijke beoordeling van de voortgang gedurende 48 weken van de totale score op de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R), bijgesteld in functie van de mortaliteit. De veiligheid en verdraagbaarheid worden ook beoordeeld over een periode van 48 weken.

De deelnemers werden op een 3:2-schaal willekeurig toegewezen aan een behandeling met AMX0035 of een placebo voor een periode van 48 weken. PHOENIX wordt uitgevoerd in meer dan 65 sites in de VS en Europa. De meeste ervan zijn lid van de NEALS- of TRICALS-consortia.

De Europese deelnemers kunnen zich na de eerste 48 weken inschrijven voor een open-labelextensie (OLE). Gedurende deze fase krijgen alle deelnemers AMX0035, en zullen de onderzoekers de veiligheids- en efficiëntiegraad blijven opmeten.

Het ontwerp van PHOENIX was gestoeld op de resultaten van het Fase 2 CENTAUR klinisch onderzoek naar AMX0035. Dat bracht een statistisch significant functievoordeel aan het licht, alsmede een duidelijk overlevingsvoordeel in een post-hocanalyse op de langere termijn. Het aantal nevenwerkingen en deelnemers die afhaakten tijdens CENTAUR bleek nagenoeg hetzelfde voor de AMX0035- en placebogroepen gedurende de gerandomiseerde fase van 24 weken, hoewel zich bij de AMX0035-groep vaker gastro-intestinale bijwerkingen voordeden (≥2%).

“We zijn de ALS-patiënten en hun families die deelnemen aan PHOENIX dankbaar en stellen de toewijding van de onderzoekers zeer op prijs”, zeggen Joshua Cohen en Justin Klee, co-CEO’s van Amylyx. “We blijven toegewijd aan dit onderzoek en zullen het volle potentieel van AMX0035 verder exploreren als deel van onze missie om een einde maken aan ALS en andere neurodegeneratieve ziekten.”

EMA Marketingtoepassingsnazicht
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) onderzoekt de Marketinggoedkeuringsaanvraag voor AMX0035 van de onderneming voor de behandeling van ALS in Europa. De onderneming verwacht dat het EMA in de eerste helft van 2023 een besluit zal nemen. Het lopende Fase 3 PHOENIX klinisch onderzoek zal naar verwachting deel uitmaken van de verplichtingen voor de voorwaardelijke marketinggoedkeuring, als die er komt.

Over AMX0035
AMX0035 is een oraal en in vaste doses toegediend geneesmiddel dat werd goedgekeurd om amyotrofische laterale sclerose (ALS) te behandelen bij volwassenen. In de VS bestaat het onder de naam RELYVRIO™ (natriumfenylbutyraat en taurursodiol) en in Canada is het onder voorwaarden goedgekeurd als ALBRIOZA™ (natriumfenylbutyraat en ursodoxicoltaurine). Bovendien onderzoekt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) de Marketinggoedkeuringsaanvraag van de onderneming voor AMX0035 voor de behandeling van ALS in Europa.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: website Amylyx

Share