Apellis kondigt de stopzetting aan van de open-label periode van de MERIDIAN studie

25-04-2023

Apellis heeft aangekondigd dat pALS de studiebehandeling zullen stopzetten met systemisch pegcetacoplan in de open-label periode van de MERIDIAN studie.

De beslissing werd genomen na een niet-geblindeerde beoordeling van de beschikbare gegevens door een onafhankelijk datamonitoring comité. 

Het comité concludeerde dat de beschikbare gegevens voortzetting van de behandeling niet ondersteunden. 
Hun aanbeveling was niet gebaseerd op veiligheidsproblemen.
Alle patiënten hebben nu de gerandomiseerde behandelingsperiode voltooid en Apellis zal de gegevens analyseren zoals gepland. 

De volgende stappen voor het programma zullen worden beslist nadat de geplande analyse is voltooid.
Apellis bedankt alle patiënten (pALS) en hun verzorgers (cALS) die aan de studie hebben deelgenomen en waarderen de samenwerking met de bredere ALS-gemeenschap. 

Hoewel ze teleurgesteld zijn met dit resultaat, zijn ze vastbesloten hun werk samen voort te zetten terwijl ze de gegevens van deze studie analyseren.

Vertaling: Anne
Bron: Bericht Apellis en Sobi aan de ALS-gemeenschap 
 

Share