CNM-Au8 toont significant overlevingsvoordeel aan in tussentijdse HEALEY-ALS analyse

14-04-2023

De behandeling met een lagere dosis CNM-Au8 resulteerde in een significant lager risico op overlijden, plaatsing van een voedingssonde, beademing en ziekenhuisopname, naast andere overlevingsresultaten.

Nieuw aangekondigde bevindingen over een periode van zes maanden van de HEALEY-ALS platformstudie, de eerste in zijn soort voor amyotrofische laterale sclerose (ALS), toonden aan dat de behandeling met CNM-Au8 (Clene Nanomedicine) verdraagbaar was, met verschillende betekenisvolle vertragingen in de klinische verslechtering en een verhoogd overlevingsvoordeel.

CNM-Au8 is een orale suspensie van gouden nanokristallen ontwikkeld om de neuronale gezondheid en functie te herstellen door de energieproductie en -benutting te verhogen. Over een behandelingsperiode van 24 weken vertoonden patiënten met ALS die werden behandeld met 30 mg CNM-Au8 74% minder kans op het samengestelde eindpunt tijd tot klinische verslechtering van ALS (P = .035). Dat omvatte het eerste geval van overlijden, tracheotomie, het opstarten van permanente beademing gedurende ten minste 22 uur per dag, of de plaatsing van een voedingssonde.

"Deze betekenisvolle vertragingen in de klinische verslechtering, gekoppeld aan het eerder gesuggereerde voordeel in de overleving van ALS-patiënten en het gunstige verdraagbaarheidsprofiel van CNM-Au8 zouden wel eens zeer gunstig kunnen blijken te zijn voor mensen die leven met ALS en hun families," aldus Merit Cudkowicz, MD, hoofd van de afdeling Neurologie, directeur van het Sean M. Healey & AMG Centrum voor ALS, en hoofdonderzoeker van de HEALEY-ALS platformstudie, in een verklaring. "We hopen dat deze resultaten standhouden en versterken tijdens een nog langere follow-up periode voor patiënten die hebben deelgenomen aan het open-label gedeelte van de studie, en voor de patiënten die zullen deelnemen aan Clenes volgende klinische studie voor ALS."

In het behandelingsregime met CNM-Au8 werden 161 deelnemers willekeurig verdeeld volgens een 3:1-verhouding. 120 daarvan werden willekeurig ingedeeld in 2 actieve groepen (de ene groep kreeg 30 mg en de andere 60 mg). Minstens 40 personen kregen een placebo. De deelnemers waren minstens 18 jaar oud, hadden een diagnose van sporadische of familiale ALS, en hadden minder dan 36 maanden sinds het begin van de zwakte vóór de screening.

Samen met een lager risico op klinische verslechtering van ALS, hadden de proefpersonen in de groep met 30 mg CNM-Au8 98% minder kans op overlijden of permanente beademing (P = .028) en 95% minder kans op overlijden (P = .053). Bovendien had deze behandelde groep 74% minder risico op de plaatsing van een voedingssonde (P = .035), 63% minder risico op beademing (P = .058), 84% minder risico op ALS-gerelateerde ziekenhuisopname (P = .107), en 69% minder risico op ziekenhuisopname door alle oorzaken (P = .065).
Naast deze zeer bemoedigende resultaten wat betreft de vertraging tot klinische verslechtering, zullen we de ziekteprogressie analyseren op basis van gevalideerde biomarkers uit zowel de dubbelblinde als de open-label periode van de HEALEY-ALS platformstudie," aldus Robert Glanzman, MD, FAAN, Chief Medical Officer van Clene Nanomedicine, in een verklaring. "We zijn ook van plan om gelijkaardige analyses uit te voeren van klinische verslechtering en overleving na de dubbelblinde periode van zes maanden. Deze gegevens vormen het uitgangspunt voor de geplande fase 3 studie met CNM-Au8, RESTORE-ALS. Wij danken oprecht de mensen die leven met ALS, en hun families, voor hun bereidheid om deel te nemen aan klinisch onderzoek en deel te nemen aan de HEALEY-ALS platformstudie."

Begin oktober 2022 werden de top-line resultaten van de CNM-Au8 arm van HEALEY-ALS aangekondigd, met gegevens waaruit bleek dat het middel niet voldeed aan de primaire en secundaire eindpunten. Over de periode van 24 weken resulteert de behandeling met de therapie in een vertraging van 2% (95% CI, -20 tot 19) van de ziekteprogressie, aangetoond door scores op ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) gecorrigeerd voor mortaliteit. Hoewel in de groep die 30 mg kreeg een overlevingsvoordeel werd waargenomen, was dat niet het geval in de groep van 60 mg, de grootste van de twee onderzochte doses.

In beide CNM-Au8 groepen vertoonden de secundaire eindpunten geen statistisch significante verandering tijdens de 24 weken durende behandelingsperiode. In beide groepen werden geen ernstige bijwerkingen of significante veiligheidssignalen die gerelateerd zijn aan geneesmiddelen gevonden. De statistisch significante resultaten waren statistisch consistent voor de groep met 30 mg tussen de kuur alleen en de volledige analysesets, die gedeelde placebo's omvatten van andere regimes die deelnamen aan de platformstudie.

Vertaling: Vincent De Vocht
Bron: Neurology Live

Share