Corcept Therapeutics DAZALS studie met CORT113176 (dazucorilant)

← ga terug naar ALS-trials

DAZALS: 
Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-studie om de werkzaamheid en veiligheid van CORT113176 (dazucorilant) te evalueren bij patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (DAZALS).

Deze fase II studie wordt gesponsord door Corcept Therapeutics en wil de veiligheid (bijwerkingen) en de werkzaamheid (voordelen) van dazicorulant evalueren. Dazucorilant is een glucocorticoïde receptorantagonist, dat de effecten van cortisol blokkeert. Deze studie zal bepalen of dazucorilant de neurotoxische effecten van de cortisol activiteit kan verminderen, en of ALS-patiënten voordeel hebben door het vertragen van de functionele achteruitgang.

Het studiegeneesmiddel is een softgelcapsule (in totaal 4 capsules van 75mg) die in hun geheel dagelijks rond hetzelfde tijdsstip worden doorgeslikt, éénmaal per dag met voedsel en 240 ml water. U heeft 2 op 3 kans om het actieve studiegeneesmiddel te krijgen. (1/3 zal een dosis van 150mg ontvangen, 1/3 een dosis van 300mg en 1/3 ontvangt een placebo.)

De studie duurt ongeveer 1 jaar. Wereldwijd worden er 198 patiënten geïncludeerd.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrials.org:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05407324

Interesse, of wens je verdere informatie? Contacteer ons via onderzoek@als.be
 

Share