Eerste dosis toegediend in korfonderzoek naar SLS-005, een kandidaat-ALS-geneesmiddel

08-09-2022

In een open label fase 2-onderzoek ter evaluatie van de experimentele therapie SLS-005 van Seelos Therapeutics is de eerste dosis toegediend voor de behandeling van mensen met ALS en andere neurodegeneratieve ziekten die verband houden met de opstapeling van toxische eiwitaggregaten.

Deze studie wordt een ‘korfonderzoek’ genoemd omdat het één enkele therapie onderzoekt voor verscheidene aandoeningen met een gemeenschappelijk moleculair kenmerk. Het onderzoek (ACTRN: 12621001755620) vindt plaats in Australië en rekruteert maximaal 18 volwassen tussen 18 en 75 jaar oud. Maximaal vier van hen zijn ALS-patiënten, maximaal tien hebben de ziekte van Huntington, en maximaal vier spinocerebellaire ataxie type 3 (SCA3).

“Seelos wil zijn partners in Australië bedanken voor het harde werk dat ze hebben verricht bij de opstart van deze korfstudie”, zegt Raj Mehra, PhD, voorzitter van Seelos en CEO, in een persbericht van de onderneming. “We hopen waardevolle inzichten te vergaren over de werking van SLS-005 bij verscheidene slopende neurodegeneratieve ziekten en het open-labelontwerp biedt een transparantie die niet mogelijk is in een blinde studie.”

In tegenstelling tot blind onderzoek weten zowel de patiënten als de onderzoekers bij een open-labelstudie wat de deelnemers krijgen. In de onderhavige studie zullen alle deelnemers de experimentele therapie toegediend krijgen en is er geen placebogroep.

Seelos kondigde ook aan dat er voor het blinde, placebo gecontroleerde fase 2/3-onderzoek (NCT05136885) naar SLS-005 tegen ALS — het vijfde onderdeel van het HEALEY ALS platformonderzoek (NCT04297683) met meerdere regimes — nog steeds tot 160 ALS-patiënten worden gerekruteerd in meer dan 30 sites in de VS.

“Tegen dit tempo verwachten we dat de rekrutering tegen september zal zijn afgerond”, aldus Mehra.

De toplijnresultaten worden verwacht tegen half-2023, en als die meevallen, zal de onderneming een regelgevende toestemming aanvragen voor SLS-005 tegen ALS.

Het actieve ingrediënt van de therapie is trehalose, een natuurlijke suikermolecule die voorkomt in planten, zwammen en bacteriën en die in de hersenen autofagie kan bevorderen. Dit is het proces waarbij cellen uit elkaar vallen en oude of gebrekkige eiwitten en componenten die niet langer nodig zijn, recycleren, om op die manier hun toxische accumulatie te voorkomen.

Als SLS-005 rechtstreeks in de bloedstroom wordt toegediend, blijkt het in dierenmodellen van neurodegeneratieve aandoeningen die verband houden met de opstapeling van giftig materiaal de aggregatie van gebrekkige eiwitten en de accumulatie van toxische klonters te reduceren.

In ALS-modellen hielp het middel om met ALS geassocieerde TDP-43- en SOD1-eiwitten op te ruimen, zenuwcellen die bij ALS dreigen verloren te gaan te behouden en het ziekteverloop te vertragen. Van TDP-43 en SOD1 is geweten dat ze bij ALS de toxische niveaus verhogen, wat leidt tot schade aan en het afsterven van zenuwcellen.

SLS-005 ontving een weesgeneesmiddelentoewijzing in zowel de VS als de EU en dit zal de klinische ontwikkeling alsmede het regelgevende nazicht ervan versnellen.

Het open label korfonderzoek zal de veiligheid, verdraagbaarheid en efficiëntie van SLS-005 evalueren bij volwassenen wier ALS-symptomen de aflopen twee jaar aanvingen en bij Huntington- en SCA3-patiënten met een bevestigde genetische diagnose.

De deelnemers krijgen gedurende 24 weken (bijna zes maanden) wekelijks een dosis van 0,75 gram per kg lichaamsgewicht.

Tot de efficiëntiedoeleinden behoren de veranderingen volgens de resultatenmaatstaven die worden gerapporteerd door de artsen en patiënten. Daartoe behoren de volgende schalen: Globale Veranderingsimpressie bij Patiënten, Klinische Globale Veranderingsimpressie bij Patiënten, Globale Ernstimpressie, Klinische Globale Ernstimpressie, en de EuroQol-schaal voor visuele analogie.

De ziektevoortgang bij ALS-patiënten zal ook worden gemeten aan de hand van de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS (ALSFRS-R), de Bulbaire Functieschaal van het Centrum voor Neurologische Studie, en een longfunctieonderzoek.

Na de volledige behandeling kunnen de deelnemers meedoen aan een extensiefase tijdens dewelke de behandeling nog 52 weken (ongeveer een jaar) wordt verdergezet.

Vertaling: Bart De Becker
Bron: ALS News Today
 

Share