FDA weigert goedkeuring van NurOwn voor behandeling van ALS te overwegen

--

11 november 2022

BrainStorm en het Agentschap komen waarschijnlijk nog bijeen om over mogelijke volgende stappen voor de celtherapie te praten.

De U.S. Food and Drug Administration (FDA) heeft Brainstorm Cell Therapeutics meegedeeld dat het een bedrijfsaanvraag, waarin gevraagd wordt om zijn celtherapie NurOwn goed te keuren als behandeling voor ALS, niet ter beoordeling overweegt.

De beslissing van de FDA, in de vorm van een weigeringsbrief, gaf ook aan dat Brainstorm een vergadering kan aanvragen om de inhoud van de brief te bespreken. Brainstorm had plannen aangekondigd om een Biologics License Application (BLA) in te dienen bij het agentschap met het oog op de goedkeuring van NurOwn.

"Hoewel we teleurgesteld zijn dat de FDA onze BLA voor NurOwn bij ALS niet heeft aanvaard, blijven we ons inzetten voor de aanvaarding van NurOwn als behandeling voor deze verwoestende ziekte. Het bedrijf is van plan een type A-bijeenkomst aan te vragen en kijkt uit naar verdere besprekingen met de FDA", aldus Chaim Lebovits, CEO van Brainstorm, in een persbericht van het bedrijf.

Fase 3 studie van NurOwn bij snel evoluerende ALS toonde geen significante vooruitgang 

De NurOwn behandeling bestaat uit het oogsten van mesenchymale stamcellen (MSCs) uit het beenmerg van een patiënt, waarna deze cellen in een laboratorium worden verwerkt zodat ze hoge niveaus van neurotrofe factoren afscheiden - signaalmoleculen die de gezondheid en groei van zenuwcellen bevorderen. De gemodificeerde MSCs worden vervolgens in het wervelkanaal van de patiënt geïnjecteerd.

Men denkt dat deze behandeling de voortgang van ALS kan helpen vertragen door het herstel van het zenuwstelsel te bevorderen.

BrainStorm wilde zijn BLA ondersteunen met gegevens van een fase 3-studie (NCT03280056) waarin NurOwn werd getest,  versus een placebo, bij 189 mensen met snel evoluerende ALS.

Het belangrijkste doel van de studie was te beoordelen of meer patiënten reageerden op NurOwn dan op een placebo. Reacties werden gedefinieerd als 

een langzamere achteruitgang in de ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R), wat duidt op een tragere ziekteprogressie. Meer bepaald moesten de patiënten een verbetering ervaren van minstens 1,25 punten in hun maandelijkse achteruitgang in vergelijking met hun progressiesnelheid vóór de behandeling.

De eerste onderzoeksresultaten, aangekondigd in 2020, voldeden niet aan deze doelstelling. Het percentage patiënten met een klinisch significante vertraging van de ALSFRS-R achteruitgang verschilde niet significant tussen zij die NurOwn en zij die een placebo kregen (32,6% vs 27,7%).

Deze bevindingen brachten de FDA ertoe te bepalen dat de onderzoeksgegevens onvoldoende klinisch bewijs leverden om de goedkeuring van NurOwn te ondersteunen, terwijl ook een bescheiden overschot aan sterfgevallen onder de behandelde personen werd vastgesteld.

Volgens BrainStorm is het gebrek aan significante resultaten in de top-line gegevens waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat deze klinische studie een groot deel van de patiënten met een zeer gevorderde ziekte omvatte. Ongeveer een derde van de deelnemende patiënten, aldus het bedrijf, had een score van 0 op ten minste één sub-schaal van de ALSFRS-R bij aanvang van de studie - wat betekent dat het voor hen onmogelijk zou zijn geweest om een afname van deze scores in de loop van de tijd aan te tonen vanwege wat een "bodemeffect" wordt genoemd.

Nadat het onderzoek was afgesloten en alle gegevens waren verzameld en geanalyseerd, voerden de onderzoekers aanvullende analyses uit waarbij de patiënten met scores die waarschijnlijk een bodemeffect zouden veroorzaken, werden uitgesloten. Deze analyses suggereerden dat de ALSFRS-R langzamer afnam bij de met NurOwn behandelde patiënten dan bij degenen die een placebo kregen.

Biomarker gegevens suggereren ook dat NurOwn ontstekingsremmende en zenuw beschermende effecten had bij patiënten die de behandeling kregen; effecten die niet werden waargenomen bij mensen die een placebo kregen, aldus het bedrijf. Opmerkelijk is dat deze voordelen ook werden waargenomen bij patiënten met een verder gevorderde ziekte - die uit latere analyses werden verwijderd vanwege een bodemeffect - wat suggereert dat de therapie de ziekteprogressie kan vertragen, ongeacht de ernst van de ziekte.

In een gezamenlijke verklaring zeiden de drie hoofdonderzoekers van de Fase 3-studie – Dr Robert Brown van de University of Massachusetts Medical School; Dr Merit Cudkowicz van het Massachusetts General Hospital; en Dr Tony Windebank van de Mayo Clinic - dat zij "verdere besprekingen met de FDA steunen over de beste weg vooruit.”

"Hoewel de vooraf gespecificeerde primaire uitkomstmeet niet werd gehaald, waren er deelnemers met gunstige klinische effecten en algemene veranderingen in relevante biomarkers van medicijnwerking. Begrijpen of er mensen met ALS zijn die beter zouden kunnen reageren op NurOwn is belangrijk gezien de onvervulde therapeutische behoefte," aldus de onderzoekers.

Vertaling: Fabien
Bron: ALS News Today 
 

Share