Gelijktijdige PET/MRI: De toekomstige gouden standaard voor het karakteriseren van motorneuronziekte - een klinisch-radiologisch en neurowetenschappelijk perspectief

17-08-2022

Neuroimaging beoordeling van motor neuron ziekte is uitgegroeid tot een hoeksteen van de
klinische work-up. Amyotrofische laterale sclerose (ALS), een paradigmatische
motorneuronziekte, is uitgebreid bestudeerd met geavanceerde
neurobeeldvormingsmethoden, waaronder moleculaire beeldvorming door middel van MRI
en PET, waardoor fijnere en specifiekere details van de cascade van ALS-neurodegeneratie
en -symptomen zijn verkregen, hetgeen wordt vergemakkelijkt door multicentrische studies
waarbij nieuwe methoden worden toegepast. Met een toename van het aantal multimodale
neurobeeldvormingsgegevens over ALS en een exponentiële verbetering van de
neurobeeldvormingstechnologie wordt de behoefte aan harmonisatie van de protocollen en
integratie van de respectieve bevindingen in een consistent model verplicht. Integratie van
multimodale gegevens in een model van een voortdurende cascade van functieverlies
vraagt ook om de beste poging tot correlatie van de verschillende moleculaire
beeldvormingsmetingen zoals die worden uitgevoerd met zo kort mogelijke intermodale
tijdsintervallen. Zoals geschetst in dit perspectiefartikel, biedt simultane PET/MRI,
tegenwoordig beschikbaar op vele neuroimaging onderzoekslocaties, het perspectief van
een one-stop shop voor reproduceerbare beeldvormende biomarkers over neuronale schade
en heeft het potentieel om de nieuwe gouden standaard te worden voor het karakteriseren
van motor neuron ziekte vanuit klinisch-radiologisch en neurowetenschappelijk perspectief.

Vertaling: Ann Bracke
Bron: Frontiersin.org
 

Share