Mondhygiëne van patiënten met amyotrofische laterale sclerose vereist aandacht: een transversaal belevingsonderzoek

06-08-2021

Doelstellingen: Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve neuromusculaire aandoening, die de normale arm-handfunctie progressief aantast. De behoeften en belemmeringen werden bestudeerd die ALS-patiënten en hun verzorgers ondervinden bij het verrichten van mondzorg.

Onderzoeksmethoden: Er werd een online enquête-formulier gestuurd naar 706 ALS-patiënten. De vragen die tijdens dit onderzoek werden gesteld handelden over zelfredzaamheid, zelfgerapporteerde mondzorgproblemen en mondhygiëne. Ook werd de mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (GOHAI-NL) gemeten en het subjectieve welzijn (ALSAQ-5).

Resultaten: In totaal hebben 259 patiënten de enquête beantwoord (36.7%), waarvan 71.9% aangaf dat hun ALS-behandelteam hen niet heeft ingelicht over het belang van goede mondgezondheid. Bovendien wenst 40.4% hulp bij mondhygiëne van een tandarts. 19.8% van de respondenten waren niet tevreden over de mondzorg die ze bij zichzelf verrichten of die door hun verzorgers werd toegepast. Patiënten die niet vragen om hulp bij hun dagelijkse mondverzorging vertoonden een veel slechtere mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven dan deze die wel om bijstand vragen.

Conclusies: Zowel ALS-behandelteams als tandartsen dienen meer aandacht te besteden aan hulp bij dagelijkse mondhygiëne voor ALS-patiënten en de drempels waarmee deze worstelen om om hulp te vragen.
 

Vertaling: Petra Ghysens
Bron: Spec Care Dentist

Share